Sector

Onderwijs

Diensten

Bouwmanagement
Directievoering

Projecttype

Renovatie

Opdrachtgever

ROC TOP Health & Sport, vertegenwoordigd door Twynstra Gudde

Locatie

Amsterdam

Architect

Oostwest architectenbureau

Adviseurs

Bouwadviesbureau Strackee BV
Huisman & Van Muijen

Aannemer

Aannemersbedrijf Van Zoelen BV

Oppervlakte

5.000 m²

Project periode

Januari 2023 – augustus 2023

oplevering

Augustus 2023

Projectmanagers

Onderwijscentrum ROC TOP Health & Sport Amsterdam

Ontwikkeling

Het voormalige Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam is niet meer als ziekenhuis in gebruik. De huidige eigenaar heeft het markante gebouw herontwikkeld tot Centrum voor Zorg en is van plan om in het Centrum voor Zorg door middel van verhuur aan marktpartijen huisvesting te bieden aan organisaties die actief zijn op het snijvlak van zorgen, wonen, leren, ondernemen, creëren, inspireren en innoveren.
ROC TOP huurt in totaal circa 5.000 m² BVO op de 5e en 6e  verdieping van het gebouw. Deze verdiepingen worden in de periode januari tot en met juli 2023 verbouwd en ingericht en worden met ingang van het studiejaar 2023/2024 als nieuw onderwijscentrum voor ROC TOP Health & Sport in gebruik genomen worden.

De renovatie van het exterieur en het interieur van het hoofdgebouw en de verbouwing van de verdiepingen van ROC TOP vinden gelijktijdig plaats. Deze samenloop van de bouwprocessen van de aannemers van de verhuurder en van de aannemers van huurder ROC TOP vraagt om een zorgvuldige planning en coördinatie van de uit te voeren werken.

Twynstra Gudde vertegenwoordigt ROC TOP. Twynstra Gudde heeft in die hoedanigheid aan Stevens Van Dijck opdracht verleend voor het verzorgen van de directievoering voor de verbouwing van de 5e en 6verdieping naar het nieuwe onderwijscentrum voor ROC TOP Health & Sport. Stevens Van Dijck heeft als directievoerder toegezien op de naleving van de aannemingsovereenkomst en ook de planning en voortgang van het uitvoeringsproces bewaakt en heeft dit waar mogelijk ook bevorderd.

Gebouwfunctie

De verdiepingen 5 en 6 zijn na de verbouwing ingericht als onderwijscentrum voor ROC TOP Health & Sport. ROC TOP wil alle door haar te verzorgen zorg- en welzijnsopleidingen in één onderwijscentrum samenbrengen. Het onderwijscentrum krijgt de beschikking over meerdere grote en kleinere theorielokalen. Het nieuwe centrum beschikt nu ook over verschillende les- en oefenruimten, waarin studenten de geleerde kennis en vaardigheden in geënsceneerde praktijksituaties kunnen oefenen. Daarnaast biedt het onderwijscentrum veel ruimte voor overleg, studie, lesvoorbereiding en administratie aan studenten en medewerkers van ROC TOP Health & Sport.
De entree en receptie van het nieuwe onderwijscentrum bevindt zich op de 5e verdieping van het hoofdgebouw. De entree is vanaf de begane grond bereikbaar via de centraal gesitueerde liftinstallaties en trappenhuis in de kern van het hoofdgebouw. De verdiepingen 5 en 6 zijn daarnaast onderling verbonden met een nieuw gemaakte centrale trapconstructie.

Bijzonderheden

De complexiteit van het project houdt verband met meerdere factoren. Als eerste uitdaging geldt de gelijktijdige uitvoering van de renovatie van het hoofdgebouw in opdracht van CvZ en de herinrichting van de verdiepingen 5 en 6 ten behoeve van het nieuwe onderwijscentrum voor ROC TOP Health & Sport.

Een andere uitdaging was het ontwerpen en realiseren van brandveiligheidsvoorzieningen in het hoofdgebouw van CvZ inclusief diverse installatietechnische aanpassingen en aanvullingen ten behoeve van het nieuwe onderwijscentrum. Ook het maken van een trapsparing van circa 5 x 5 m2 in de betonvloer van de kern op de 6e verdieping was complex. Deze complexiteit is niet alleen verbonden aan constructieve maatregelen in verband met het trapgat en de nieuwe trapconstructie, maar ook aan de aan- en afvoer van materieel en sloopmaterialen over het bouwgebied van andere aannemers in het hoofdgebouw.

Twynstra Gudde en Stevens Van Dijck hebben door veel overleg en zorgvuldige afstemming van de werken van de aannemers van CvZ en van ROC TOP de basis gelegd voor het succesvol realiseren en opleveren van het nieuwe onderwijscentrum voor ROC TOP Health & Sport.

© FOTOGRAFIE:

Oostwest architectenbureau

Gerelateerde projecten