Huisvestingsadvies

Hybride werken

Als de manier waarop we werken verandert, moet de werkplek mee veranderen. Mogelijk heeft dat ook in uw organisatie gevolgen voor de huisvesting. Onze adviseurs helpen u aan de oplossingen die voor uw werkprocessen het beste passen.
In workshopvorm (met betrokken management en eindgebruikers) doen we de eerste verkenning met onze methodiek Mens@Werk. Daarbij benoemen we enkele betrokken medewerkers als ambassadeurs van de nieuwe werkomgeving.

Bij alle relevante vragen staan we stil, zoals:

  • Hoe werken we nu?
  • Wat is de bezettingsgraad van de werkomgeving?
  • Wanneer zijn werkprocessen optimaal ingericht?
  • Welke rol is er bijvoorbeeld voor ICT en andere faciliteiten
  • Hoe willen we dat mensen zich kunnen bewegen in een gebouw?
  • Hoe zorgen we dat er ruimte is voor alle functies, zoals ontmoeten, samenwerken, overleggen en kennis delen?
Daarna volgt een ontwerp van de fysieke omgeving, inrichting en indeling én alles wat daarbij hoort, zoals onder meer digitalisering/ICT, catering en beveiliging. Medewerkers informeren en enthousiasmeren over de nieuwe werkomgeving, zorgen voor draagvlak voor ‘hun’ werkomgeving. Onze adviseurs zorgen voor een compleet en praktisch advies en begeleiden de uitvoering.

Benieuwd wat Stevens Van Dijck voor u kan betekenen?

"Welke gevolgen heeft hybride werken voor de huisvesting van uw organisatie? Dat brengen we samen met u en uw medewerkers in kaart in een workshop met onze methodiek Mens@Werk."