Vastgoedadvies

Haalbaarheidsstudie

Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling of gebiedsontwikkeling, we kunnen vooraf voor u in beeld brengen hoe haalbaar een project is. In de definitiefase helpen we om de kaders van een project goed neer te zetten. In een haalbaarheidsstudie krijgt u antwoord op vragen zoals:

  • Is het project technisch haalbaar?
  • Hoe is de haalbaarheid gezien de omgeving en bodemgesteldheid?
  • Welke wettelijke beperkingen zijn er, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en veiligheid of in de vorm van bestemmingsplannen, beschermde stadsgezichten of monumenten?
  • Welke uitdagingen en problemen zijn er bij de organisatie van de uitvoering te verwachten, als het gaat om logistiek, overlastveroorzaking, maar ook bijvoorbeeld vanwege asbest en bodemvervuiling?
  • Is het project binnen het gestelde budget te realiseren – of als er nog geen budget bekend is- hoe financieel rendabel is het project (verhouding investering en te verwachten opbrengst)?
  • Welke risico’s zijn er en in welke mate zijn ze beheersbaar?
Ook bijzondere aspecten van het project, zoals bijvoorbeeld duurzaam bouwen of herbestemming, nemen we mee in de rapportage over de haalbaarheid. Daarmee heeft u een goede basis in handen voor een doordacht besluit.

Benieuwd wat Stevens Van Dijck voor u kan betekenen?

"De beste investering in een project realiseer je door eerst te investeren in zekerheid of het haalbaar is. Onze projectmanagers, vastgoedspecialisten en (bouw)kostendeskundigen laten dat elke dag zien."