Bouwmanagement

Risicomanagement

Bouwen brengt altijd een factor onzekerheid met zich mee. Het is wel zo realistisch om die te onderkennen en ernaar te handelen. Onze bouwmanagers signaleren mogelijke risico’s, dankzij ervaring en een soort ingebouwde antenne, en maken er gestructureerd, objectief werk van. Ze schatten de omvang van een risico, communiceren daarover helder naar alle betrokkenen in een bouwproces en doen al het mogelijke om het te beheersen.

Uitgangspunten bij Risico-inventarisatie en Evaluatie (RIE):

  • Iedereen is verantwoordelijk.
  • Iedereen blijft betrokken dankzij goede communicatie.
  • We kijken verder dan de geijkte (proces)risico’s en benoemen specifieke risico’s bij naam en toenaam.

Onze aanpak verloopt volgens de Rismanmethode.

  • Risico’s inventariseren: gezamenlijk inventariseren (workshop met betrokkenen, later in het proces ook met aannemers en leveranciers), iedereen is betrokken, voelt zich ‘probleemeigenaar’, alles doen om te voorkomen dat er risico’s of risicogebieden buiten beeld blijven.
  • Schalen: omvang van elk risico bepalen en inzichtelijk maken.
  • Beheersmaatregelen benoemen om de risico’s kleiner te maken.

Benieuwd wat Stevens Van Dijck voor u kan betekenen?

"Risicomanagement, een kwestie van ervaring, gedegen aanpak en ook van een zesde zintuig van onze projectmanagers."