Sector

Onderwijs

Diensten

Bouwmanagement
Directievoering

Projecttype

Nieuwbouw

Opdrachtgever

Technische Universiteit Delft

Locatie

Delft

Architect

UNStudio

Adviseurs

Arup Ingenieursbureau

Aannemer

BAM Bouw en Techniek

Oppervlakte

8.844 m²

Project periode

2017 – 2022

oplevering

April 2022

Projectmanagers

Onderwijsgebouw Echo TU Delft

Ontwikkeling

Het nieuwe gebouw Echo is een multifunctioneel, interfacultair onderwijsgebouw met ruimte voor lezingen, klassikale lessen, groepswerk, projectmatig onderwijs, debatten en zelfstudie. Tegelijk dient het als platform voor sociale interactie, reflectie en inspiratie. Er is 8.844 m² BVO aan extra ruimte beschikbaar gekomen door de realisatie van gebouw Echo. Een aanwinst voor TU Delft.
Stevens Van Dijck verzorgde namens de opdrachtgever het bouwmanagement en de directievoering. Echo is in april 2022 opgeleverd en in mei feestelijk geopend.

Gebouwfunctie

TU Delft heeft een ambitieuze duurzaamheidsambitie en ECHO draagt daar zeker aan bij. Ruim 1.200 zonnepanelen, volledige LED-verlichting, een ingenieus ventilatieprincipe, zeer hoge isolatie en een warmte-/koude opslag maken dat het gebouw energie levert. Hierbij is gerekend met zeer lange openingstijden en niet alleen met het energieverbruik van het gebouw maar ook van de gebruikers. Daarnaast is, in het kader van circulariteit, veel aandacht besteed aan gebruik van materialen die na de levensduur van het gebouw elders opnieuw gebruikt kunnen worden.

Architectenbureau UNStudio maakte een stijlvol ontwerp van vier bouwlagen. Robuust en open. Flexibel. Een aantrekkelijke plek om elkaar te ontmoeten. Niet alleen binnen: ook rondom het gebouw is het hele gebied omgevormd met veel groen, parkjes en water. Ook de ondergrondse fietsenstalling in de kelder draagt bij aan een prettige en overzichtelijke omgeving.

Bijzonderheden

De bouw van Echo en de gebiedsontwikkeling daaromheen sluiten aan bij de campusstrategie: het realiseren van een campus die met zijn gebouwen, voorzieningen en de invulling van de publieke ruimten bijdraagt aan het behoud en de verdere groei van de toppositie van de TU Delft op de wereldranglijsten.

© FOTOGRAFIE:

Evabloem
Een gebouw dat beweging en samenwerking stimuleert
Onderstaande video toont een interview met de betrokken projectmanagers en de opdrachtgever van dit project.
Stevens Van Dijck verzorgde namens de opdrachtgever het projectmanagement gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase, evenals het bouwkostenmanagement en de directievoering. De projectmanager van Stevens Van Dijck was betrokken bij het selecteren van de architect en de adviseurs (total engineer) en stuurde gedurende alle fasen van het ontwerptraject het ontwerpteam aan. Ook in de bouwvoorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase van ECHO verzorgde Stevens Van Dijck, in nauwe samenwerking met de projectmanager van de TU Delft, het projectmanagement, de directievoering en gaven we sturing aan het dagelijks toezicht.

Gerelateerde projecten