Het geeft rust
en vertrouwen als besluiten goed doordacht zijn

Over Stevens Van Dijck

Wie wij zijn

Als zelfstandig, onafhankelijk bureau voor bouwmanagement, huisvestingsadvies en vastgoedadvies werken we voor een breed scala aan nationale en internationale opdrachtgevers.

De vraag en situatie van de opdrachtgever zijn altijd het uitgangspunt. Met een brede dienstverlening vervullen wij rollen als aanvoerder van het team, ervaren gids, kritische denker en betrokken samenwerkingspartner. We gaan ver in het zoeken naar mogelijkheden, altijd in relatie tot de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Bouwen is altijd dienend, gericht op het welzijn en het functioneren van mensen. Onze deskundigheid zetten we in in het belang van de opdrachtgever. Onze inzet is erop gericht om betere gebouwen te realiseren.

Duurzaam bouwen vinden we belangrijk en vooral vanzelfsprekend in ons streven om een gebouw beter te maken, als het gaat om functie, rendement en toekomstige waarde. Want er is inmiddels zoveel mogelijk op het gebied van duurzaamheid. Wij geven zo concreet mogelijk invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door circulair bouwen in projecten te integreren. Ook in ons eigen handelen, onder meer met reisgedrag en materiaalgebruik, streven we naar een zo klein mogelijke footprint.

Waar we voor staan

Met onze organisatie koesteren we een professionele community waar mensen zich op hun plek voelen vanwege gedeelde waarden over bouwen en samenwerken. We houden ervan om mensen – medewerkers en opdrachtgevers – uit te dagen en te inspireren.

We kunnen van elkaar leren. Het uitgangspunt bij elke opdracht is dat we samen beter worden. We hebben respect voor elkaar en elkaars belangen en verschillen, de basis voor samenwerking is wat ons bindt en bij elkaar brengt. Een gezond rendement is geen doel op zich. Het staat in dienst van de continuïteit van onze organisatie en van wat wij kunnen blijven betekenen.

Stevens Van Dijck als werkgever

Professionals die onze waarden onderschrijven en omarmen, zijn welkom in onze organisatie. We hebben geregeld vacatures op alle niveaus, van stagiair en net-afgestudeerd tot senior ervaringsniveau. Als je je wilt inzetten voor enorm gevarieerde projecten en je wilt blijven ontwikkelen, lees je hier meer over je loopbaanmogelijkheden bij Stevens Van Dijck.

Betere gebouwen

Betere gebouwen zijn duurzaam, energie-neutraal en een gezonde omgeving voor mensen. Betere gebouwen zijn dienstbaar en functioneel, rendabel en onderhoudbaar. Betere gebouwen getuigen van verantwoordelijkheidsbesef, behouden hun waarde en zijn toekomstbestendig. Betere gebouwen – zijn circulair.

Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan in 2017 zijn wij samen met LBP|SIGHT gestart met Beteregebouwen.nl. Op dit platform wordt het brede thema ‘circulair bouwen’ van meerdere kanten belicht en onderzocht middels het delen van artikelen, interviews,  succesverhalen en leerzame projecten. Ons streven is om de wereld daadwerkelijk meer circulair te maken. De noodzaak ervan is niet te negeren en het biedt bovendien talloze mogelijkheden.

Voor Beteregebouwen.nl kozen we vier hoofdthema’s:

  • Interessante circulaire projecten: hoe geven ondernemingen vorm aan circulariteit
  • Circulair programma van eisen (PVE): over de rol van wetgeving en het Bouwbesluit
  • Circulair plan van aanpak (PVA): circulariteit in de verschillende fases van het bouwproces
  • Circulariteit meten: alle mogelijkheden

Geschiedenis

In 1992 bundelden Paul Stevens en Cees van Dijck hun krachten in een bureau voor bouwmanagement. Bouwprojecten werden steeds complexer, onder meer qua techniek, wetgeving en samenwerking van verschillende partijen. Opdrachtgevers ontdekten de toegevoegde waarde van een onafhankelijke specialist die overzicht houdt over het totale project en alle betrokken samenwerkingspartners. Bouwmanagement was een specialisme op zich geworden.

Stevens Van Dijck onderscheidde zich door de focus op opdrachtgever, gebouw en gebruikers. Toegewijd om de beste oplossingen te vinden binnen de gestelde kaders en het Programma van Eisen.
In 2007 is de structuur van het bureau veranderd toen zes nieuwe partners toetraden. Het is uitgegroeid tot een onderneming waar zo’n 40 professionals zorgdragen voor een grote variëteit aan bouwprojecten.

Het DNA van ons bureau bleef echter onveranderd. ‘We zijn geen familie, het voelt wel als een familiebedrijf’, is altijd een passende typering gebleven voor het karakter van ons bureau. Kenmerkend is de inhoudelijke gedrevenheid. We zijn strategisch sterk, altijd gepaard met een hands on-mentaliteit. De overtuigingen waarmee we ooit begonnen, zijn alleen maar verder gegroeid. Zó realiseren we betere gebouwen.

Ervaring

kennen bouwprocessen door en door, thuis in vele sectoren, weten welke besluiten bij vastgoed komen kijken, overzicht, risico’s zien en daarnaar handelen

Betrokken

samenwerken in het belang van de opdrachtgever, met de eindgebruiker voor ogen, ambitie en haalbaarheid in balans, vooruitdenken aan beheer en exploitatie, maatschappelijk ondernemen, duurzaamheid als vanzelfsprekend streven

Plezier

respectvol en gelijkwaardig in samenwerkingen, positieve energie, denken in mogelijkheden, samen beter worden, in teams iedereen boven zichzelf laten uitstijgen, trots op eindresultaten

Leiderschap

kundige managers, besluitvaardig, processen doorzien, ook leading op inhoud, aankaarten wat meer duidelijkheid vergt en vragen stellen, gids, teamleider

Trots op zichtbaar resultaat

Bouwen is een intensief proces. We zijn dan ook zonder meer trots op alle gebouwen waaraan we bijgedragen hebben. Omdat we steeds weer een unieke samenwerking tot stand hebben mogen brengen. En omdat het eindresultaat stáát. Stuk voor stuk beeldbepalend op toonaangevende locaties.

Vanzelfsprekend duurzaam, het gaat (nog) niet vanzelf

We doen het uit overtuiging, uit noodzaak, uit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover toekomstige generaties. En omdat het mogelijkheden biedt. We doen het omdat het kan en omdat we het willen. Streven naar duurzaam denken en doen, circulair bouwen, wat is onze visie, hoe maken we die concreet, welke keurmerken passen we toe?

Onze samenwerking kan in elke fase starten

Of uw plannen nu in een vroeg stadium zijn of al verder gevorderd, we sluiten aan bij waar u nu staat. Elk bouwtraject blijft natuurlijk maatwerk, maar globaal onderscheiden we een aantal fasen.

Leer ons beter kennen

Wat de mensen van Stevens Van Dijck bindt, is de ambitie om betere gebouwen voor opdrachtgevers te realiseren. Daarnaast bouwen we aan een prettige samenwerking, aan vertrouwen, aan inhoudelijke verdieping en verbreding en aan een duurzamere sector. Ook bouwen we aan onze eigen ontwikkeling als professional en als mens.