Vastgoedadvies

Beheer & onderhoud

Met tijdig en volledig onderhoud met een planning voor de langere termijn, blijft uw gebouw goed functioneren en is de kostenbeheersing optimaal. Onze adviseurs besparen u geld en onaangename verrassingen.

Onze werkzaamheden:

 • Uitgangspunten vaststellen, uw huidige situatie en toekomst.
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), met activiteiten per jaar plus bijhorende kosten.
 • Afstemmen MJOP met betrokkenen in uw organisatie.
 • Inventariseren werkzaamheden per gebouw én voor complete portefeuille, zoeken naar mogelijkheden voor kostenreductie door werkzaamheden te combineren.
 • Advies over aanbesteden en inhoud onderhoudscontracten, inclusief opstellen en afsluiten.
 • Op basis van theoretische én functionele levensduur van gebouw(en) MJOP waar nodig periodiek bijstellen.

Er wordt precies het onderhoud gedaan dat nodig is, de kostenbeheersing is maximaal. Wij zorgen voor transparantie in budgettering, planning, uitvoering en verantwoording. U heeft zekerheid over de staat van onderhoud van uw gebouwen.

Aanvullende diensten:

 • Uitvoering van onderhoud inplannen, begeleiden, controleren en financieel afhandelen.
 • Bestekken en werkomschrijvingen opstellen.
 • Advies over tekeningenbeheer.
 • Advies over portefeuillemanagement.
 • Gebouwen en installaties beoordelen of zij voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Duurzaamheid van gebouwen onderzoeken en verbetervoorstellen doen en uitvoeren.

Benieuwd wat Stevens Van Dijck voor u kan betekenen?

"Met tijdig, volledig en planmatig onderhoud blijft niet alleen uw gebouw in goede staat, maar ook uw begroting."