Bouwmanagement

Aanbesteding & contractvormen

Voordat de aanbesteding start, moet we eerst een passende contractvorm kiezen.

Wie als opdrachtgever gaat aanbesteden krijgt te maken met een veelheid aan regels en Europese en de niet-Europese procedures. Er zijn aanbestedingen van diensten (zoals adviesopdrachten) en werken (opdrachten aan aannemers) en die kunt u in allerlei vormen gieten, bijvoorbeeld een openbare of niet-openbare aanbesteding, gunnen op basis van de laagste prijs of op wat economisch het meest voordelig is. Onze adviseurs gidsen u erdoorheen, zodat u kiest voor de aanbesteding en de bijbehorende contractvorm die het beste past bij uw situatie. 

Er zijn aanbestedingen waarin een strikte scheiding wordt aangehouden tussen adviseurs die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de aannemers die zorg dragen voor de uitvoering. Er zijn ook andere vormen denkbaar, zoals DBFMO (Design, Build, Maintain, Finance, Operate). 
Of de publiek private samenwerking (PPS), wat er in de praktijk op neerkomt dat taken en risico’s anders verdeeld zijn en meer bij marktpartijen liggen.  

Na een analyse van uw project vinden onze adviseurs de optimale vorm van aanbesteden en contracteren voor u. Waarbij bijvoorbeeld verdeling van risico’s, financiële mogelijkheden en invloed op het ontwerp het meest gunstig zijn voor uw situatie. 

Na een zorgvuldige afweging van alle  voors en tegens kunt u tot een doordacht besluit komen dat de basis vormt voor een beter gebouw. 
Benieuwd wat Stevens Van Dijck voor u kan betekenen?

Meer rondom contractvormen