Huisvestingsadvies

Huisvesting begint met definiëren wat de ideale (werk)omgeving voor uw mensen is. Als adviseurs maken we een studie van de huidige werkprocessen en van de gewenste situatie. Zo komen we tot adviezen die aansluiten bij de ambities van de organisatie. Hoe ziet de inrichting eruit en hoe voelt het aan, wat moeten de mensen er kunnen doen, welke faciliteiten moeten er zijn? Hoe zorgen we dat het werkt?
Huisvestingsadvies

Onze afzonderlijke diensten op het gebied van huisvestingsadvies

Hybride werken

Programma
van eisen

Werkplek-
concepten

Inrichtings- management

3D-Visualisaties

Lange termijn
huisvestingsplannen

Arbotoetsen

Hybride werken

Programma van eisen

Werkplek- concepten

Inrichtings-management

3D-Visualisaties

Lange termijn huisvestingsplannen

Arbotoetsen