Voor betere gebouwen

Aan besluiten over bouw, huisvesting en vastgoed zijn vaak verregaande consequenties verbonden. Als bouwmanagers en adviseurs gidsen we u naar doordachte keuzes. Samen komen we tot een eindresultaat dat aan alle kanten klopt.

Vanaf elk vertrekpunt, afgestemd op uw situatie

Zijn uw plannen in een vroeg stadium of al verder gevorderd? Onze samenwerking kan op elk moment van start gaan. We sluiten aan bij waar u nu staat. Elk bouwtraject is maatwerk, maar globaal onderscheiden we een aantal fasen.

We loodsen u er doorheen met al onze expertise, ervaring en passende dienstverlening. Zo zorgen we dat u komt waar u wilt zijn met uw bouwproject of oriëntatie op huisvesting en vastgoed. In welke fase kunnen we u nu bijstaan?

1. Initiëren

Een wens, een eerste idee. Nieuwbouw of verbouw? Wat is er mogelijk? Wat betekent dit op termijn? Wat betekent deskundige begeleiding in deze fase?

Zo krijgt u duidelijkheid ➝

2. Definiëren

Keuzes over omvang en kwaliteit. Een gedegen programma van eisen maken in samenhang met budget. Hoe zien projectorganisatie en -planning eruit?

Zo gidsen we u van hoofdlijnen naar invulling ➝

3. Ontwerpen

Het plan krijgt vorm. Ruimtelijke invulling. Keuzes voor onder meer materiaal en techniek. Wat kan er om te verduurzamen? Welke vergunningen zijn nodig?

Stap voor stap nemen we u mee ➝

4. Contracteren

We weten wat we willen bouwen. Hoe gaan we het aanbesteden? Op zoek naar de juiste partijen en de juiste klik. Wat spreken we af, hoe leggen we dat vast?

Onze specialisten kennen de weg ➝

5. Realiseren

Vasthouden aan het plan tijdens de bouw. Een oplossing voor elke uitdaging. Oplevering van het gebouw zoals het moet zijn, van binnen en van buiten.

Zo houden wij voor u de regie ➝

6. Exploiteren

Alles over gebruik, beheer en onderhoud. Waar moet u aan denken? Vooruitkijken, houvast vinden, verantwoorde keuzes maken.

Dit kunnen we voor u betekenen ➝

Scroll voor meer
1. Initiëren
2. Definiëren
3. Ontwerpen
4. Contracteren
5. Realiseren
6. Exploiteren

Expertise voor u samenbrengen is onze expertise

Over Stevens Van Dijck
De ontwikkeling van een gebouw is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Er zijn veel partijen bij betrokken. Veel zaken hangen met elkaar samen en de consequenties van keuzes, zeker op langere termijn, zijn lastig te overzien. Onze bouwmanagers en adviseurs hebben echter alle kennis en ervaring om u door elk project te loodsen. Ze staan u bij met een breed pakket aan diensten. Of het nu gaat om de ontwikkeling en uitvoering van nieuwbouwplannen, beoordeling en vernieuwing van bestaande bouw, advies over beheer en onderhoud van uw gebouwen of advies over uw vastgoed.
Ook in uw sector bouwen wij mee
Over onze ambitie om circulair te bouwen
We kijken ernaar uit kennis te maken
Filteren op sector
Filteren op projecttypes
Filteren op dienst

Het team

Wat de mensen van Stevens Van Dijck bindt, is de ambitie om betere gebouwen voor onze opdrachtgevers te realiseren. Dat doen we in een setting die inspireert en uitdaagt. Daarnaast vinden we elkaar in onze ideeën over bouwen én hoe een prettige samenwerking eruitziet.
Filteren
Hoe te dromen, durven & doen!
Sinds de zomer van 2020 is er flink verbouwd, gerenoveerd en verduurzaamd. De aanpak heeft een vernieuwd Stadhuis opgeleverd dat past bij de huidige gebruikerseisen en bovendien duurzaam en toekomstbestendig is.
Stevens Van Dijck blijkt een goede mix van persoonlijkheden en managementstijlen in huis te hebben.