Voor betere gebouwen

Aan besluiten over bouw, huisvesting en vastgoed zijn vaak verregaande consequenties verbonden. Als bouwmanagers en adviseurs gidsen we u naar doordachte keuzes. Samen komen we tot een eindresultaat dat aan alle kanten klopt.

Vanaf elk vertrekpunt, afgestemd op uw situatie

Zijn uw plannen in een vroeg stadium of al verder gevorderd? Onze samenwerking kan op elk moment van start gaan. We sluiten aan bij waar u nu staat. Elk bouwtraject is maatwerk, maar globaal onderscheiden we een aantal fasen.

We loodsen u er doorheen met al onze expertise, ervaring en passende dienstverlening. Zo zorgen we dat u komt waar u wilt zijn met uw bouwproject of oriëntatie op huisvesting en vastgoed. In welke fase kunnen we u nu bijstaan?

1. Initiëren

Een wens, een eerste idee. Nieuwbouw of verbouw? Wat is er mogelijk? Wat betekent dit op termijn? Wat betekent deskundige begeleiding in deze fase?

2. Definiëren

Keuzes over omvang en kwaliteit. Een gedegen programma van eisen maken in samenhang met budget. Hoe zien projectorganisatie en -planning eruit?

3. Ontwerpen

Het plan krijgt vorm. Ruimtelijke invulling. Keuzes voor onder meer materiaal en techniek. Wat kan er om te verduurzamen? Welke vergunningen zijn nodig?

4. Contracteren

We weten wat we willen bouwen. Hoe gaan we het aanbesteden? Op zoek naar de juiste partijen en de juiste klik. Wat spreken we af, hoe leggen we dat vast?

5. Realiseren

Vasthouden aan het plan tijdens de bouw. Een oplossing voor elke uitdaging. Oplevering van het gebouw zoals het moet zijn, van binnen en van buiten.

6. Exploiteren

Alles over gebruik, beheer en onderhoud. Waar moet u aan denken? Vooruitkijken, houvast vinden, verantwoorde keuzes maken.

Scroll voor meer
1. Initiëren
2. Definiëren
3. Ontwerpen
4. Contracteren
5. Realiseren
6. Exploiteren

Expertise voor u samenbrengen is onze expertise

Over Stevens Van Dijck
De ontwikkeling van een gebouw is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Er zijn veel partijen bij betrokken. Veel zaken hangen met elkaar samen en de consequenties van keuzes, zeker op langere termijn, zijn lastig te overzien. Onze bouwmanagers en adviseurs hebben echter alle kennis en ervaring om u door elk project te loodsen. Ze staan u bij met een breed pakket aan diensten. Of het nu gaat om de ontwikkeling en uitvoering van nieuwbouwplannen, beoordeling en vernieuwing van bestaande bouw, advies over beheer en onderhoud van uw gebouwen of advies over uw vastgoed.
Ook in uw sector bouwen wij mee
Over onze ambitie om circulair te bouwen
We kijken ernaar uit kennis te maken
Filteren op sector
Filteren op sector
Filteren op projecttypes
Filteren op projecttypes
Filteren op dienst
Filteren op dienst
Kantoren, Overheid |
Renovatie

Het team

Wat de mensen van Stevens Van Dijck bindt, is de ambitie om betere gebouwen voor onze opdrachtgevers te realiseren. Dat doen we in een setting die inspireert en uitdaagt. Daarnaast vinden we elkaar in onze ideeën over bouwen én hoe een prettige samenwerking eruitziet.
Filteren
Filteren
Kostenstijgingen, tekort aan bouwmaterialen, steeds verdere verdichting van steden, hoge eisen aan gebouwen om ons heen, innovaties die elkaar steeds sneller opvolgen: de wereld waarin we dagelijks werken wordt steeds complexer. Is total engineering daarvoor dé oplossing? Op donderdag 9 november organiseerden we over dit onderwerp een rondetafelsessie met toonaangevende architecten, opdrachtgevers en adviseurs. Deze vijf lessen blijven bij.
Op zaterdag 28 oktober werd de Stadswinkel geopend. Het voormalige gebouw van de bibliotheek en gemeentelijk diensten uit de jaren ’90 van de vorige eeuw is geheel getransformeerd tot een state of the art gebouw.
De heiwerkzaamheden bij project CBLF Deltares in Delft zijn bijna afgerond. Op naar de volgende fase in dit mooie project. Wij zijn alvast benieuwd naar het eindresultaat!