Rienk Mud

Projectmanager
“In theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde. In de praktijk niet”. Zolang ik mij herinner, houdt deze opmerkelijke analyse mij bezig. Ik heb er als bouwmanager mijn beroep van gemaakt. Wat hebben mensen werkelijk begrepen als zij zeggen te begrijpen wat ik bedoel? Die vraag is mijn drijfveer voor hoe ik samenwerkingen smeed.

Rode draad in mijn werk als bouwmanager is het vertegenwoordigen van mijn opdrachtgever. Mijn taak is om zijn belangen te bewaken op het gebied van planning, kosten en kwaliteit. Succesvol bouwen is echter veel meer dan stenen op elkaar stapelen, het gaat vooral om mensen bij elkaar brengen. In ieder specifiek project op zich. Succesvolle bouw is het resultaat van duidelijke communicatie en goede samenwerking tussen mensen die allemaal hun eigen kennis, kwaliteiten, ervaring, overtuigingen en bedoelingen hebben. Het geeft mij veel voldoening als het mij lukt om drempels tussen mensen te slechten en hen te motiveren om samen aan het projectresultaat te bouwen.

Invulling wíllen geven aan het werkwoord ‘samenwerken’

Ik ben van mening dat een soepele samenwerking het gevolg is van begrip voor elkaar in combinatie met het hebben van vertrouwen in elkaar. Samenwerking is het resultaat van samen invulling wíllen geven aan het werkwoord ‘samenwerken’. De belangrijkste kenmerken voor een soepele samenwerking zijn volgens mij: aandacht en respect voor elkaar hebben, elkaar vertrouwen, projectbelang boven individueel belang kunnen stellen, samen kansen zien en benutten en tenslotte ook elkaar een resultaat gunnen.

Een selectie van de projecten van Rienk