Vanaf elk vertrektpunt, afgestemd op uw situatie

Of uw plannen nu in een vroeg stadium zijn of al verder gevorderd, onze samenwerking kan op elk moment van start gaan. Elk bouwtraject is maatwerk, maar globaal onderscheiden we een aantal fasen.

Waar staat u nu? Dan sluiten we daarbij aan.

1. Initiëren

Een bouwproject begint met een eerste idee, een wens of een ambitie. Er is meer ruimte nodig, of juist een compacter gebouw, een duurzamer gebouw. Echter, in een veelheid aan keuzes en mogelijkheden valt het niet mee om gestructureerd de juiste stappen in de goede volgorde te doorlopen. Denk alleen al aan de afweging tussen nieuwbouw of verbouw, wat ook interessante mogelijkheden kan bieden. Onze specialisten onderzoeken dit samen met u en leggen ook minder voor de hand liggende oplossingen en opties aan u voor. Samen komen we tot de beste keuzes bij de start van uw project.

Door reeds in deze fase een grondige verkenning uit te voeren onder deskundige begeleiding, maakt u solide keuzes die standhouden in het proces van nieuw- of verbouw. Dat is belangrijk uit oogpunt van voortgang en kostenbeheersing. Het geeft rust als u geen mogelijkheden over het hoofd ziet en/of beslissingen moet herzien. Een goed begin betekent: duidelijkheid, overzicht en  een soepele overgang naar de volgende fase van uw bouwproject. Wij zorgen daarvoor.

Initiatiefase

Vanuit een eerste idee, een wens of een ambitie via de ‘waarom’-vraag duidelijkheid scheppen over wat u wilt bereiken.

Wie zijn de gebruikers? Wat moet een gebouw voor u doen? Vanuit onze ervaring brengen we het in beeld.

Met deskundige begeleiding een onderbouwde afweging maken over wat het beste bij uw situatie past.

Weten waar u aan begint, in het belang van de voortgang van het proces.

Verken samen met ons waar u precies staat en wat onze deskundigheid daarbij betekent.

2. Definiëren

In deze fase gidsen we u bij alle stappen om een  bouwplan ook echt concreet te maken. De bijbehorende cijfers en de gewenste kwaliteit leggen we vast. Ook stemmen we precies met u af wat in het Programma van Eisen moet komen te staan en voeren we eventueel een Haalbaarheidsstudie uit. Onze deskundige adviseurs weten hoe ze tot het optimale plaatje binnen het budgetkader kunnen komen. Reken erop dat we tot het uiterste gaan. Ook stellen we de gewenste projectorganisatie vast en maken we een planning die ambitieus, realistisch en robuust genoeg is om een onvoorziene ontwikkeling in één fase op te vangen, zonder meteen de volledige voortgang in gevaar te brengen. Alle hoofdlijnen zijn nu verder uitgewerkt en u bent klaar voor de volgende fase.

Definitiefase

Onder het motto ‘hoe concreter, hoe beter’. Ook de gewenste kwaliteit leggen we vast.

Uw ambitie en uw kader van mogelijkheden brengen onze adviseurs bij elkaar in de optimale situatie voor u.

Bouwen is complex. Een project van begin tot eind overzien, is onze expertise.

Realistisch en robuust genoeg om de voortgang veilig te stellen.

Verken samen met ons waar u precies staat en wat onze deskundigheid daarbij betekent.

3. Ontwerpen

In deze fase zijn er vele keuzes te maken over de uitvoering van het gebouw. Hoe gaat het er concreet uitzien? Welke materialen gaan gebruikt worden? Welke techniek en installaties zijn nodig? Onze bouwmanagers en -adviseurs zetten elke stap samen met u. Zij stellen op het juiste moment de juiste vragen om met uw organisatie alle keuzes goed te overdenken, afgestemd op de functies die uw gebouw moet gaan vervullen. Ook hebben we aandacht voor de mogelijkheden om duurzaam te bouwen én de voordelen en rendementen die daaraan gekoppeld zijn. Verder zoeken onze bouwmanagers alles uit voor wat betreft de benodigde vergunningen en ze zorgen ervoor dat deze op tijd binnen zijn. Hier vindt u meer informatie over: Ontwerpmanagement.

Ontwerpfase

Een plan vormgeven en ruimtelijk maken: zo gaat het er daadwerkelijk uitzien.

We bepalen welke installaties nodig zijn en verwerken keuzes in het ontwerp.

Aandacht voor de mogelijkheden om duurzaam te bouwen en voor het rendement daarvan.

Onze adviseurs stellen tijdig de juiste vragen om de juiste keuzes te maken, ook over materialen.

Zekerheid over wat er nodig is. Zekerheid over de start van de bouw.

Verken samen met ons waar u precies staat en wat onze deskundigheid daarbij betekent.

4. Contracteren

Van een idee naar heldere kaders, en van daar naar een ontwerp, is al een hele route. Bij het daadwerkelijke bouwen is altijd een groot aantal partijen betrokken: van aannemer tot installateur en inrichter. Hoe gaat u al deze partijen kiezen en welke afspraken maakt u met ze? In het proces van aanbesteden en contracteren helpen onze specialisten u de goede weg te vinden. Zij zorgen ervoor dat u de juiste keuzes maakt en uw aanbesteding volgens alle geldende regelgeving plaats vindt. Ook staan ze garant dat ook de details in afspraken goed worden vastgelegd in contracten. Zie ook meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van Aanbesteden en contracteren.

Aanbestedings- en contractfase

We begeleiden u bij de keuze voor de vele betrokken partijen en adviseren hoe u solide afspraken vastlegt.

Aanbesteden kan op diverse manieren, welke keuzes zijn er en wat zijn de consequenties.

Grote lijnen en minieme, maar cruciale details, onze experts leggen afspraken op de juiste manier vast.

Hoe verloopt een gunning juridisch kloppend.

Verken samen met ons waar u precies staat en wat onze deskundigheid daarbij betekent.

5. Realiseren

Bij de uitvoering van uw project zijn vele partijen betrokken, van architecten, adviseurs, aannemers, installateurs tot leveranciers. Zorgen dat alles verloopt zoals afgesproken (in contracten en bestek), dat is in het kort wat we voor uw project doen. Daar is een geoliede projectorganisatie voor nodig. Immers, alle betrokkenen zijn specifiek voor dit project bij elkaar gebracht en werken mogelijk voor het eerst samen. Wij houden voor u de regie op het bouwproces. 
Vasthoudend en flexibel tegelijk vinden we een oplossing voor elke uitdaging. Met als uiteindelijke doel: de oplevering van een gebouw zoals het moet zijn, van binnen en van buiten. Meer hierover vindt u op de pagina Directievoering.

Realisatiefase

Vele partijen en uitdagingen in één project, vragen om goede, respectvolle regie.

Vasthoudend werken naar de oplevering van het gebouw zoals het moet zijn, van binnen en van buiten.

Is alles zoals afgesproken, en zo niet, wat is er nodig om te zorgen dat het wel in orde komt?

Verken samen met ons waar u precies staat en wat onze deskundigheid daarbij betekent.

6. Exploiteren

Als het nieuw- of verbouwproces is afgerond, neemt u het gebouw in gebruik. Voor een gezonde exploitatie staan onze adviseurs u met raad en daad bij. Ze kennen alle ins en out van Beheer en onderhoud en kunnen dit zelfs volledig uit handen nemen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u steeds de juiste cijfers heeft om doordachte keuzes te maken. We zijn gewend om ver vooruit te kijken en daarnaar te handelen.

Exploitatiefase

Nieuwbouw of verbouw is afgerond, een mijlpaal. We voorzien u van alle informatie voor ingebruikname.

Voor een gezonde exploitatie staan onze adviseurs u bij met vooruitziende blik, zodat u verantwoorde keuzes maakt.

Beheer en onderhoud nemen we desgewenst volledig uit handen.

Verken samen met ons waar u precies staat en wat onze deskundigheid daarbij betekent.