Huisvestingsadvies

Lange termijn huisvestingsplannen

Wie veel vastgoed in gebruik en/of in eigendom heeft, wil vooruit kunnen kijken. Welke ontwikkelingen zijn relevant voor u, welke aanpassingen zijn nodig zijn en wat betekent dat voor de exploitatiekosten? Alleen met betrouwbare feiten en cijfers over gebruik van het gebouw, en inzicht in de ontwikkeling van die cijfers, kunt u de juiste besluiten over uw huisvesting nemen voor de langere termijn.

Onze adviseurs staan u bij met een (middel)lange termijn huisvestingsplan (M)LTHP. Dit start met het inventariseren van de vraag op langere termijn. Het omvat een uitgebreide inventarisatie van onder meer gebruik, oppervlakte, staat van onderhoud, energieprestatie, kapitaal- en exploitatielasten. Ook is duidelijk welke investeringen nodig zijn en welke kosten horen bij exploitatie op (middel)lange termijn. Daarmee heeft u alle informatie over vastgoed bij elkaar in één overzicht.

Deze manier van werken hebben wij in eigen beheer ontwikkeld. Met het model zijn vervolgens uiteenlopende toekomstscenario’s door te rekenen. Wat doen bijvoorbeeld krimp of uitbreiding van de organisatie, wat betekent opwaardering of verduurzaming van de gebouwen? Met een druk op de knop is inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor uw vastgoed, met name voor de kapitaal- en exploitatielasten. Zo kunt u vroegtijdig bijsturen en bijvoorbeeld budget reserveren of contracten opzeggen. Het model houden we periodiek actueel zodat u steeds weet waar u aan toe bent.

Benieuwd wat Stevens Van Dijck voor u kan betekenen?

"Wat doen opwaardering of verduurzaming van uw vastgoed? En wat zijn de gevolgen voor de kapitaal- en exploitatielasten? We zorgen steeds voor direct inzicht."