Sector

Onderwijs, Sport & Leisure

Diensten

Bouwmanagement
Contractmanagement
Kwaliteitscontrole
Aanbestedingsprocedure

Projecttype

Nieuwbouw, Renovatie

Opdrachtgever

Gemeente Oosterhout

Locatie

Oosterhout

Architect

DP6 Architectuurstudio

Adviseurs

Aannemer

Van Wijnen

Oppervlakte

11.000 m²

Project periode

2017 – 2019

oplevering

2019

Projectmanagers

Mgr. Frencken College Oosterhout

Ontwikkeling

Het Mgr. Frencken College is een school voor voortgezet onderwijs met de profielen havo en vwo. Het huidige gebouw voldeed niet meer aan de eisen. De oudste gedeelten dateren uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Daarna hebben nog diverse uitbreidingen plaats gevonden.

Stevens Van Dijck heeft de haalbaarheidsstudie verricht en heeft samen met de gemeente Oosterhout de aanbestedingsprocedure georganiseerd. Verder was Stevens Van Dijck verantwoordelijk voor het contractmanagement en de kwaliteitscontrole.

Gebouwfunctie

Op basis van een haalbaarheidsstudie is besloten om de nieuwere gedeelten van de school te handhaven en de oudere gedeelten te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Relevante vragen waren of er door de combinatie van bestaande gedeelten en nieuwbouw wel een coherent gebouw zou kunnen ontstaan. En of door een uitgekiende structuur de huidige school tijdens de bouwperiode in gebruik zou kunnen blijven, om de kosten en het ongerief van tijdelijke huisvesting te voorkomen. Dat is mogelijk gebleken.

Bijzonderheden

Door asbestproblematiek en een gefaseerde bouw met maar twee noodlokalen was het een uitdaging om de bestaande school niet te hinderen maar wel vlot en grondig door te bouwen. Door een zeer intensieve en constructieve samenwerking is dit goed gelukt.
De te handhaven gebouwdelen zijn volledig op nieuwbouwniveau gebracht en daarmee naadloos samengevoegd met de nieuwbouw. Het duurzame gebouw heeft triple-glas, PV panelen, Frisse Scholen B binnenklimaat en is multifunctioneel inzetbaar met twee aula’s, auditorium en een gecombineerde sporthal. Bijna alle hekken rond de school zijn vervangen door waterpartijen, heuvels en nieuw groen zodat de school veel beter aansluit op het naastgelegen Lukwelpark.

© FOTOGRAFIE:

Michel Kievits

Gerelateerde projecten