Sector

Kantoren

Diensten

Bouwmanagement
Programma van eisen
Haalbaarheid

Projecttype

Renovatie

Opdrachtgever

Nationale Nederlanden

Locatie

Den Haag en Rotterdam

Architect

Fokkema & Partners

Adviseurs

Aronsohn
RoyalHaskoning DHV
LBP|SIGHT

Aannemer

J.P. van Eesteren
Veolia
Gielissen
Vepa

Oppervlakte

37.000 m²

Project periode

2019 – 2022

oplevering

2022

Projectmanagers

NN Workspace 2020 Den Haag en Rotterdam

Ontwikkeling

Twee kantoorlocaties van Nationale Nederlanden (NN), Haagse Poort in Den Haag en Delftse Poort in Rotterdam, hebben een grootse renovatie ondergaan. Er is gezorgd voor gezonde, slimme en duurzame werkplekken. Ruimte voor agile werken, scrum en meer creatieve, innovatieve werkruimtes. Betere verlichting, stimulatie van trapgebruik. Interactie, openheid. Precies zoals NN de nieuwe inrichting van haar kantoren voor zich zag, om zo het werkplezier van de medewerkers te vergroten.
Stevens Van Dijck begeleidde NN bij het ontwerp- en bouwproces op beide locaties als extern projectmanager. In bouwteamverband zijn in totaal 24 verdiepingen gefaseerd gerenoveerd. Indrukwekkend is de rol van duurzaamheid in dit project. De drie belangrijkste pijlers zijn dan ook 100% circulair, Zero Waste en het behalen van een WELL V2 Platinum label.
De voorbereidingen voor de renovaties startten in oktober 2019. De verdiepingen zijn gefaseerd opgeleverd. De eindoplevering vindt plaats in 2022.

Gebouwfunctie

NN handelt volledig conform de 100% circulaire gedachte waarbij bestaande materialen zoveel mogelijk (eventueel na modificatie) worden hergebruikt. Dit wordt aangevuld met circulaire materialen van de tweedehands markt. Voor vrijgekomen materialen wordt volgens het Zero Waste principe een nieuwe bestemming gezocht. Zo transformeert een oude boekenkast in een belcel en worden restmaterialen tussen percelen gedeeld als grondstof.
Circulariteit en Zero Waste zijn niet alleen van toepassing op alles wat het pand verlaat, maar ook op alles wat wordt toegevoegd. Dat betekent dat er geen sprake meer is van slopen, maar van oogsten en geen lineair ontwerpen maar ontwerpen op basis van hetgeen beschikbaar is, oftewel omgekeerd ontwerpen met een grote rol voor de MKI (Milieu Kosten Indicator).
Alsof dat nog niet genoeg is, is het ook de ambitie een Well V2 Platinum certificaat te behalen. NN hecht duidelijk sterk aan het welzijn van haar medewerkers. Een prachtige eigenschap.

Bijzonderheden

De werkplekstrategie van NN is gestoeld op onderzoek naar de manier waarop medewerkers van NN denken te gaan werken na de pandemie. Ondanks dat de uitvoering al in volle gang was leidde dit tot een andere allocatie en inzet van de vierkante meters, gericht op nog betere samenwerking voor nu en in de toekomst. Deze benadering is niet onopgemerkt gebleven, en is daarom ook bekroond met de JLL Winning Workplace Award 2021.

© FOTOGRAFIE:

Sterker in beeld

Gerelateerde projecten

Cultuur, Kantoren, Wonen |
Renovatie, Transformatie
Kantoren, Overheid |
Renovatie