Sector

Kantoren

Diensten

Bouwmanagement
Directievoering
Risicomanagement

Projecttype

Renovatie

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg / JS Consultancy

Locatie

Tilburg

Architect

Common Affairs Architectuur & Stedenbouw

Adviseurs

IMd Raadgevende Ingenieurs
Nelissen Ingenieursbureau
BINX
Common Affairs interieur architect

Aannemer

BINX

Oppervlakte

18.500 m²

Project periode

2021 – 2023

oplevering

2023

Projectmanagers

Stadswinkel Tilburg

Ontwikkeling

De gemeente Tilburg is sinds de jaren zeventig gehuisvest in stadskantoor 1 aan het Stadhuisplein in het centrum van Tilburg. Sinds de jaren negentig is de gemeente tevens gehuisvest in stadskantoor 2 welke gelegen is aan het Koningsplein. In de loop der jaren zijn daarnaast kantoorruimten gehuurd elders in het centrum van Tilburg. De maatschappelijke opgaven, de bestuurlijke ambities en daaraan verbonden het ambtelijk willen opereren als een netwerkorganisatie, stellen andere functionele eisen aan de huisvesting. Samenwerken en verbinden staan in die eisen centraal en concentratie van de ambtelijke huisvesting op twee locaties in de binnenstad – SK1 en SK2 – is daarmee gewenst. Stadskantoor 1 zal omgedoopt worden tot stadhuis en stadskantoor 2 zal na de renovatie stadswinkel heten. 

Gebouwfunctie

Het huidige stadskantoor 1 is aan de grenzen van zijn mogelijkheden. Er doen zich tal van tekortkomingen voor, onder meer wat betreft de beschikbare ruimte, het binnenklimaat, de technische mogelijkheden en de onderhoudstoestand. Deze noodzakelijkheid tot renovatie biedt een enorme kans om niet alleen alles in een technisch goede staat te brengen, maar om tegelijkertijd de werkomgeving toe te snijden op de wensen voor morgen. En stadskantoor 2 voldoet niet meer aan de wensen van de gemeente in relatie tot de ontwikkelingen binnen de gemeente Tilburg, onder andere de implementatie van Het Nieuwe Werken.  

Bijzonderheden

De gemeente Tilburg ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om het goede voorbeeld te geven met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Op 18 juli 2016 heeft de raad besloten tot verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De ambities zijn vastgesteld in de Roadmap ‘Naar een duurzame gebouwexploitatie’. Het doel is een goed leven voor nu en later door het realiseren van de volgende ambities:  – Klimaat neutrale gebouwen bieden en beheren, door energiebesparing, gebruik van duurzame energiebronnen zoals de zon en gasloos;  – Milieuvriendelijke materialen en producten gebruiken (Biobased of gerecycled), zodat we milieubelasting beperken en uitputting van grondstoffen tegengaan;  – Gezonde, veilige en prettige gebouwen voor de gebruikers bieden, met als ultiem doel dat deze gebouwen de gebruikers dierbaar zijn;  – Toekomstwaarde bieden door gebouwen in de tijd aan te kunnen passen aan veranderende wensen en eisen. 

© FOTOGRAFIE:

Common Affairs Architectuur & Stedenbouw

Gerelateerde projecten

Cultuur, Kantoren |
Transformatie