Sector

Kantoren, Overheid

Diensten

Bouwmanagement
Bouwkostenadvies
Directievoering
Ontwerpmanagement
Risicomanagement

Projecttype

Nieuwbouw

Opdrachtgever

Gemeente Oosterhout

Locatie

Oosterhout

Architect

EGM Architecten

Adviseurs

Nelissen Ingenieursbureau
Van Boxsel Engineering

Aannemer

Oppervlakte

8100 m²

Project periode

2023 – 2025

oplevering

2025

Projectmanagers

Stadhuis gemeente Oosterhout

Ontwikkeling

De gemeenteraad van Oosterhout besloot in februari van 2021 het nieuwe stadhuis te realiseren in het strategisch aangekochte winkelcentrum Arendshof 2. Hiermee wordt een dubbelslag geslagen in het centrum van Oosterhout: het tegengaan van leegstand in het winkelbestand en een circulair gemeentehuis middenin de samenleving. Na het vaststellen van het Programma van Eisen is het aanbestedingstraject voor het samenstellen van het ontwerpteam gestart en is Stevens Van Dijck geselecteerd als bouwmanager en bouwkostendeskundige.

Gebouwfunctie

Voortbouwend op deze fantastische start zijn wij na de zomer gestart met het ophalen van alle informatie en het starten van de VO- fase van de vernieuwbouw van het gemeentehuis in het voormalige winkelcentrum Arenshof 2 in Oosterhout. Als vergader en atelierruimte heeft de gemeente voor ons een voormalige winkelruimte in het winkelcentrum beschikbaar gesteld. Zo zit het ontwerpteam dicht op het gebouw, zichtbaar, middenin het project.

Het nieuwe gemeentehuis bestaat ruwweg uit de volgende onderdelen:
• Kantoorgebied met (flex-)werkplekken voor circa 450 medewerkers en college van burgemeester en wethouders;
• Raadzaal, publieke voorzieningen (oa publiekshal en trouwzaal) en vergadercentrum;
• Eet-/werkcafé met bereidingskeuken e.a.;
• Diverse ondersteunende voorzieningen en opslagruimten;
• Bestaande bebouwde en aangepaste parkeervoorziening.

Bijzonderheden

Het centrale thema van het nieuwe gemeentehuis is verbinden, ontmoeten en duurzaam. Er is een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling geformuleerd. Kernwoorden hierin zijn onder andere Energieneutraal, Circulair & Gezond.

Ook op het gebied van dienstverlening wordt gekeken naar de toekomst. De gemeente staat voor een omslag naar een nieuwe tijd. Door andere vragen vanuit inwoners, bedrijven en ketenpartners veranderen de verwachtingen van de gemeente. De gemeente wil niet meer vanuit het gemeentehuis bedenken wat goed is voor de inwoners en de gemeente, maar meer samenwerken met de verschillende partijen: inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners.

Digitalisering is een andere belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de werkwijzen, producten en diensten van de gemeente. Door integrale samenwerking van gebruikers en ontwerpteam al in de vroege VO-fase zijn wij op weg naar het nieuwe gemeentehuis ook voor de toekomst van Oosterhout.

© FOTOGRAFIE:

EGM Architecten

Gerelateerde projecten

Cultuur, Kantoren, Wonen |
Renovatie, Transformatie