WORKSHOP

Circulair bouwen

Workshop Circulair Bouwen: ambities worden concreet
Circulair bouwen, iedereen heeft het erover, en dat is terecht. Maar waar begin je precies aan als opdrachtgever? Wat is de beste manier om de mogelijkheden goed te benutten en er draagvlak voor te creëren in uw eigen organisatie? Duidelijkheid daarover biedt Stevens Van Dijck in de workshop Circulair Bouwen. We delen de kennis en ervaring die onze adviseurs hebben opgebouwd in de vele circulaire projecten waarbij we betrokken waren.

Bouw en exploitatie
De workshop is maatwerk: we gaan specifiek in op de situatie, wensen en vragen van elke opdrachtgever. Want circulair bouwen is er in vele soorten en maten. We onderzoeken om te beginnen wat uw ambitie is. Gaat het bijvoorbeeld om bouw met tweedehands materialen? Of om een gebouw waarvan aan het einde van de eerste levenscyclus de materialen te hergebruiken zijn? Wat betekent het om circulair te bouwen? Welke eisen zijn er voor wat betreft de exploitatie? Wat is het afschrijvingsbeleid en welke impact hebben keuzes voor circulair bouwen daarop? Waar ligt de focus: bij de bouw of vooral bij de exploitatie? Op welke manier zijn beeldvorming en PR van belang bij de realisatie cq. de exploitatie van dit gebouw? De vele aandachtspunten die horen bij circulair bouwen komen aan bod in de workshop.

Relevant in elke fase van bouw
Ideaal is om de workshop in de definitiefase van het project te plannen. Hoe eerder in een bouwproject de wensen en eisen van de opdrachtgever helder zijn, hoe beter. De workshop kan echter ook worden ingezet in de ontwerpfase om te inventariseren welke bijsturing nodig is om circulaire ambities te realiseren. Ook in de fase van onderhoud en beheer is het interessant om in de workshop te onderzoeken wat er mogelijk is op circulair gebied en wat dat oplevert. Bij Stevens Van Dijck kijken we verder dan de oplevering, en staan ook stil bij hoe in de exploitatie een circulaire aanpak interessant kan zijn. Aan de hand van een kostenmodel vergelijken we verschillende scenario’s. Zelfs kwalitatieve elementen zetten we om in cijfers om een fundament voor gedegen besluitvorming te bieden. Een circulaire aanpak kan behalve een CO2-reductie ook financieel voordeel opleveren – dat rekenen we voor u door.

Wie neemt deel aan de workshop?
De workshop is voor alle betrokkenen bij een bouwproject van de organisatie: CEO en CFO, projectleiders, verantwoordelijken voor beheer en onderhoud, opsteller van het PvE en gebruikersbegeleider. In overleg stellen we de groep deelnemers per workshop samen. Het is uiteraard mogelijk om meerdere sessies te organiseren om het gewenste brede draagvlak te creëren en om diverse aandachtspunten met de juiste mensen aandacht te geven. Ook is het denkbaar dat we eerst een workshop met uitvoerende betrokkenen hebben om vervolgens de ideeën en ambities van het management te toetsen. Elke workshop is maatwerk en duurt plusminus twee uur.

Aan de slag
Bent u geïnteresseerd om in een workshop uw circulaire ambities verder vorm te geven, aan te scherpen en te onderbouwen? Bel: +31 88 00 243 00  of stuur een mail.

De workshop 'Circulair Bouwen' is voor alle betrokkenen bij een bouwproject: zoals CEO en CFO, projectleiders, verantwoordelijken beheer en onderhoud, opsteller PvE en gebruikersbegeleider.