Michael de Joode

Bouwkostenadviseur
Duidelijk, realistisch en betrokken!
Als bouwkostenadviseur adviseer ik over een van de belangrijkste aspecten in bouwprojecten: de financiën. Door een gedegen analyse van het project te maken, verschaf ik inzicht over waar het project nu staat en waar het naartoe gaat. Met een kritische blik kijk ik naar het project en geef er helder en eerlijk advies over. Ik geef meer zekerheid over de kosten van het project, maar maak ook inzichtelijk wat de impact is van gemaakte of nog te maken keuzes. Mijn werk doe ik altijd vanuit de ambitie van mijn opdrachtgever. Ik blijf zoeken om het project zoveel mogelijk te optimaliseren, passend binnen de ambities en het budget. Mijn werkdag is geslaagd als dat doel is bereikt.

Over welk gebouw zou je heel graag nog eens willen meedenken?

Niet persé één gebouw, maar meer over de belangrijke thema’s die in de bouwsector spelen. Hoe zorgen we voor duurzamere vastgoed? En hoe zorgen we ervoor dat het betaalbaar blijft? Het verbeteren van deze twee thema’s kunnen veel mooie concepten en ideeën opleveren. Het lijkt mij mooi daar een steentje aan bij te dragen en deze werkelijkheid te laten worden.