Mario van den Born

Projectmanager
“Een bouwproject is één van de grootste industriële processen die in de buitenlucht onder de blote hemel in weer en wind tot wasdom komen. Hoe mooi is dat!”

Wat maakt voor jou een samenwerking geslaagd?

De samenwerking binnen een bouwproject is voor mij geslaagd als alle bouwpartners onvoorwaardelijk trots zijn op het gerealiseerde eindproduct. Ze kunnen dan tevreden terugkijken op een succesvol bouwproces, waarbij elke individuele partner de gelegenheid had om zijn eigen doelen te kunnen verwezenlijken.

Lange tijd was bouwen in de Nederlandse polders de normaalste zaak

Nu realiseren we steeds meer binnenstedelijke herontwikkelingen, wat het bouwproces zeker zo complex en interessant maakt. Bijvoorbeeld alleen al de actuele duurzaamheidsdoelstellingen die we wíllen behalen, vragen veel van het bouwproces en van de afzonderlijke bouwpartners. Het blijft voor mij altijd weer de uitdaging om bij te dragen aan het verwezenlijken van de wensen van onze opdrachtgevers als bouwmanager tijdens de realisatiefase.

Een selectie van de projecten van Mario