Judith Roggeveen

Coördinator kwaliteit en organisatie
“Waar ik naar streef, is samenhang en verbinding om tot een verbeterd resultaat van onze werkprocessen en samenwerking te komen!”

Waaruit haal je voldoening in je werk?

Samenwerken met mijn collega’s. Ik zoek graag naar een betere werkwijze waardoor we op een meer efficiënte en fijne manier kunnen werken. Verbetering uitwerken en implementeren is super om samen met mijn collega’s te doen.

Wat vind je het belangrijkste kenmerk van een samenwerking die soepel loopt?

Afstemming met elkaar is voor mij een belangrijk kenmerk om een samenwerking soepel te laten verlopen, om alle betrokken van een proces of uitvoering van een taak te betrekken. Samen bespreken wat de beste route is. Elkaar informeren waar nodig. Met elkaar kom je veel sneller tot een verbetering en ook nog één die gedragen wordt!
Het is belangrijk om stil te staan wie er baat heeft bij nieuwe informatie. En op welke manier. Soms is een e-mail voldoende, een andere keer zal contact via de telefoon of “live” een veel effectiever resultaat opleveren. En is ook veel leuker!