Hillebrand Hartholt

Projectmanager
“Investeren in samenwerking betaalt zich altijd terug. Met een goede samenwerking behaal je efficiënt de gezamenlijke projectdoelen. Het geeft mij voldoening als we als team, mét oog voor de individuele teamleden, in de juiste sfeer de projectdoelen verwezenlijken.”

Een werkdag is voor mij geslaagd als er goede vooruitgang is geboekt. Die vooruitgang kan betrekking hebben op de projectdoelstelling, maar ook op de samenwerking of de persoonlijke ontwikkeling van mijzelf, van een ander teamlid of als team. Een geslaagde werkdag is ook een werkdag waarop is gelachen. Discussies kunnen scherp gevoerd worden. Je moet het oneens met elkaar kunnen zijn en daarover kunnen discussiëren zonder ruzie te krijgen. In het meest geslaagde geval rond je het gesprek af met een lach. Het werk van een projectmanager gaat vaak gepaard met een gezonde portie druk, maar ik geniet ervan om dan resultaten te behalen.

Het gebouw is als een jas conform het Programma van Eisen

Betere gebouwen zijn in eerste instantie geschikt voor de functie waarvoor ze worden gerealiseerd. Het gebouw is als een jas conform het Programma van Eisen. Door de gekozen architectuur en de functionele inpassing van het PvE inspireert het gebouw en is het prettig om er gebruik van te maken.
Betere gebouwen zijn bovendien flexibel in hun opzet en kunnen tijdens hun levensduur transformeren naar een andere functie. Een beter gebouw vraagt geen energie of levert energie, bouwstoffen zijn duurzaam geproduceerd, gerecycled. Het betere gebouw wordt zoveel mogelijk demontabel gebouwd en bezit een databank van de toegepaste producten en materialen die zo na het einde van de levensduur een nieuwe toepassing kunnen krijgen.

Een selectie van de projecten van Hillebrand