Gerard Schouten

Adviseur
Externe factoren beïnvloeden de omgeving waarin wij werken steeds weer. Onderzoek daarom eerst wat het effect is van die externe factoren op de werkomgeving van een bedrijf en pas dán de werkomgeving aan. Niet andersom. (Voorkom dat je eerst een werkomgeving aanpast en pas daarna gaat bekijken wat de organisatie eigenlijk nodig heeft).

Wat maakt voor jou een samenwerking geslaagd?

Een samenwerking is geslaagd als alle betrokkenen bij het zien en het beleven van het eindresultaat het gevoel hebben dat dit gezamenlijk tot stand is gekomen en daar samen trots op zijn.

Wat is voor jou de grootste uitdaging in je werk?

De grootste uitdaging is om elke keer, bij elk nieuw project, jezelf in te leven in de organisatie voor wie je werkt en daar deel vanuit te gaan maken. Luisteren, positief kritisch zijn en blijven sturen op het gewenste eindresultaat is daarbij essentieel. De verbondenheid met de opdrachtgever en het team met wie je samenwerkt is het belangrijkste aspect voor het welslagen van het project.

Een selectie van de projecten van Gerard