Frank Kroese

Projectmanager
“Bouwen is een feest. Juist het feit dat zoveel aspecten en disciplines in een bouwproject samenkomen, maakt het extra interessant. En bouwen doe je samen, vaak met allerlei verschillende typen mensen. Ik ben daarvoor graag een verbindende factor.”

Wat of wie inspireert je als het gaat om je werk?

Ik ben geboren in Afrika en heb daar twaalf jaar gewoond. De ervaringen die ik daar heb opgedaan, hebben mij persoonlijk gevormd. Het heeft mijn blik op het leven, op de aarde verruimd. Het heeft mij geïnspireerd steeds goed na te blijven denken over beslissingen die je voor jezelf en voor anderen kunt maken. Zowel bewust als onbewust denk ik bijvoorbeeld na of iets wel écht noodzakelijk is of niet. Dat komt niet alleen privé ten goede, maar ook tijdens het werk. Kan ik bijvoorbeeld hetzelfde resultaat of zelfs beter bereiken met net iets minder? Het is een doorlopend denkproces.

Over welk gebouw zou je heel graag nog eens willen meedenken?

Het voormalige Kodak-gebouw, een monumentaal pand in Den Haag. Dit heb ik in 2011 mogen renoveren voor de Franse Ambassade. Het gebruik als ambassade stelde speciale eisen aan het gebouw, waaronder strenge beveiligingseisen. In de afgelopen jaren zijn veiligheid en beveiliging meer onder druk komen te staan. Hoe mooi zou het zijn om, met de kennis van nu, daar nog eens goed over mee te kunnen en mogen nadenken. Zouden we de Ambassade in hetzelfde pand huisvesten? En zo ja, zouden we het op eenzelfde wijze indelen of juist geheel anders? Het lijkt mij zeer leuk en interessant om daar nog eens over te brainstormen met de Franse Ambassadeur. Temeer omdat ik van hem een persoonlijke brief heb mogen ontvangen over onze prettige samenwerking tijdens de renovatiewerkzaamheden in 2011.

Een selectie van de projecten van Frank