Carol Groenewegen

Projectmanager
“Als ontwerpmanager signaleer ik kansen en mogelijkheden voor de opdrachtgever, ook als ze niet voor de hand liggen, en schep de randvoorwaarden waaronder de architect en adviseurs tot een optimaal ontwerp komen.”

Mijn grootste uitdaging binnen mijn werk is enthousiasme en inspiratie kweken binnen het betrokken team. Zodat we het gebouw, en het specifieke gebruik daarvan, als gezamenlijk doel voor ogen hebben waarbij de belangen van alle betrokken personen en bedrijven ondergeschikt zijn.

Over welk gebouw zou je heel graag nog eens willen meedenken?

Over een gebouw in Den Haag waar alle besloten en beveiligde internationale organisaties de kans krijgen om gezamenlijk bereikbaar en aanspreekbaar te kunnen zijn om zich kunnen presenteren aan de inwoners van Den Haag, Nederland en de wereld.

Een selectie van de projecten van Carol

Kantoren, Overheid |
Renovatie