Sector

Zorg

Diensten

Bouwmanagement, Huisvestingsadvies
Bouwkostenmanagement
Directievoering
Ontwerpmanagement

Projecttype

Nieuwbouw, Renovatie

Opdrachtgever

UMC St. Radboud

Locatie

Nijmegen

Architect

Interieurarchitect Margriet Bouma

Adviseurs

Aronsohn
Royal Haskoning DHV

Aannemer

Cornelissen Aannemingsbedrijf

Oppervlakte

3.500 m²

Project periode

2018 – 2022

oplevering

2022

Projectmanagers

Verbouwing GGZ Radboudumc

Ontwikkeling

Het Radboudumc bouwt aan de toekomst. Nieuwe technieken, technologieën, inzichten en trends zorgen ervoor dat het zorglandschap continu in beweging blijft. Om ook het zorgvastgoed toekomstbestendig te maken herijkte het Radboudumc in 2014 haar masterplan ‘Compacte Campus’. Als resultaat hiervan wordt niet alleen aandacht besteed aan compacter en intensiever gebruik van de huisvesting. Middels het programma Smart Health wordt ook aandacht besteed aan de hedendaagse technologie voor zorg en vastgoed en vernieuwde manieren van samenwerken.

Stevens Van Dijck was in dit project betrokken als strategisch aanbestedingsadviseur, ontwerp- en projectmanager. Ook waren we verantwoordelijk voor de directievoering tijdens de realisatiefase.

Gebouwfunctie

Als onderdeel van het masterplan worden zorgfuncties die tot op heden elders in Nijmegen gevestigd zijn geherhuisvest op de RUMC-campus. Door nieuwbouw en verbouw wordt in deze aanvullende huisvestingsvraag voldaan. Zo is ook de afdeling longrevalidatie van de locatie Dekkerswald geherhuisvest op de campus. Een pand dat in het verleden in eigendom en gebruik was binnen de geestelijke gezondheidszorg is door het RUMC aangekocht en is verbouwd voor de komst van de afdeling longrevalidatie.

Revalidatiezorg verschilt wezenlijk van ziekenhuiszorg. Dit komt in de huisvesting tot uiting in de vorm van een laag technologische omgeving zonder ziekenhuissfeer, een directe relatie met de groene omgeving en een goede balans tot ontspannen ofwel terugtrekken en ontmoeten ofwel samen recreëren.

Het pand werd voorheen gebruikt als een gesloten afdeling. Het gebouw was er onder andere op ingericht om vernielingen tegen te gaan, vluchtgevaar te minimaliseren en patiënten, indien nodig, te kunnen isoleren. Om te voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau van de afdeling longrevalidatie moest het gebouw worden opgefrist en opgeplust. Daarnaast moest het pand, vanuit de Radboudumc brede ambitie om toekomstbesteding zorgvastgoed te creëren, worden voorzien van vernieuwde technologie en de gebouwgebonden installatie worden opgeplust om te voldoen aan de eisen van het Radboudumc.

Bijzonderheden

In de nieuwe huisvesting is voldoende ruimte voor patiënten om te kunnen verblijven en zich terug te kunnen trekken. De dagbehandelingen vinden vooral plaats in therapieruimten, spreekkamers, sportzaal en fitnessruimte. Daarnaast zijn er een aantal algemene ruimten met restauratieve voorzieningen als ook ruimten voor rust en ontspanning. Het gebouw staat in directe verbinding met de parktuin die voor de afdeling wordt aangelegd en de connectie vormen met de buitenruimte van de RUMC-campus. Tot slot is voor het personeel van de afdeling longrevalidatie voorzien in een kantooromgeving waar flexibel kan worden gewerkt. Variërend van een grote aanlandtafel in combinatie met de personeelspantry, tot eenpersoons concentratie werkplekken.

De nieuwe huisvesting van de afdeling longrevalidatie wijkt dusdanig af van de huidige huisvesting, dat een nieuwe werkwijze en nieuwe programmering van het revalidatietraject noodzakelijk is. Daarom is ruim de tijd genomen voor inhuizen en testen voordat de afdeling definitief verhuisd naar de nieuwe huisvesting.

© FOTOGRAFIE:

Sterker In Beeld

Gerelateerde projecten