Sector

Kantoren, Overheid

Diensten

Huisvestingsadvies
Directievoering

Projecttype

Renovatie

Opdrachtgever

Gemeente Leeuwarden

Locatie

Leeuwarden

Architect

OTH Architecte

Adviseurs

Sijperda Hardy installatieadvies

Aannemer

Van Wijnen

Oppervlakte

4.400 m²

Project periode

2016 – 2017

oplevering

2017

Projectmanagers

Stadskantoor Leeuwarden

Ontwikkeling

Het Stadskantoor van Leeuwarden is gerenoveerd en ingericht op basis van het huisvestingsconcept Activiteit Gerelateerd Werken (AGW). Het bestaande stadskantoor aan de voet van de Oldehove stamt uit 1993 en de inrichting als cellenkantoren sloot niet meer aan bij de nieuwe manier van werken. Ook is er aan het gebouw groot onderhoud gepleegd.

Stevens Van Dijck was als huisvestingsadviseur betrokken bij de invoering van het nieuwe huisvestingsconcept. We hebben het programma van eisen opgesteld in nauw overleg met de gebruikers. Voor het totale project, renovatie en onderhoud heeft Stevens Van Dijck het projectmanagement en de directievoering uitgevoerd.

Gebouwfunctie

Uit onderzoek bleek dat een efficiëntere inrichting voorwaarde was om de groeiende organisatie binnen het bestaande stadskantoor onder te brengen. Het bouwdeel ‘de Boog’ werd daarom verbouwd (Fase 1). Door invoering van AGW zijn extra werkplekken gerealiseerd en voldoet nu aan de gebruikerswensen. In Fase 2 zijn de werkzaamheden voor herinrichting van gebouwdeel ‘het Carre’ uitgevoerd.

Bijzonderheden

Uit het oogpunt van efficiëntie is er voor gekozen om toen gelijktijdig het groot onderhoud aan het gehele stadskantoor uit te voeren. Dit heeft geleid tot een duurzamer gebouw met een lager energieverbruik.

© FOTOGRAFIE:

Sterker in Beeld

Gerelateerde projecten

Cultuur, Kantoren, Wonen |
Renovatie, Transformatie