Sector

Kantoren, Overheid

Diensten

Huisvestingsadvies

Projecttype

Renovatie

Opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht

Locatie

Maarssen

Architect

Ex-interiors

Adviseurs

Smits van Burgst Ingenieursbureau
Krid Brandbeveiliging

Aannemer

Van Schaik
Unica

Oppervlakte

6000 m²

Project periode

2015 – 2016

oplevering

2016

Projectmanagers

Gemeente Stichtse Vecht

Ontwikkeling

Sinds maart 2016 is de ambtelijke organisatie van de gemeente Stichtse Vecht centraal gehuisvest in het voormalige Gemeentelijk Administratie Kantoor (GAK) in Maarssen. Na een intensieve voorbereidingsperiode is in juni 2015 gestart met een grondige renovatie van het gebouw. De verbouwing is in ca. 9 maanden in fasen uitgevoerd en tijdens het werk zijn delen van het gebouw in gebruik gebleven.

Tijdens de renovatie heeft Stevens Van Dijck de directievoering en budgetbewaking gedaan. In die periode is ook intensief samengewerkt met de afdelingen Facilitair en ICT om er voor te zorgen dat de gebruikerswensen en de techniek de gewenste aandacht en invulling kregen.

Gebouwfunctie

In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheden om de organisatie centraal te huisvesten. In deze scenario analyse zijn ook de locaties in Breukelen en Loenen mee genomen. Volgend uit de keus voor het gewenste scenario is het programma van eisen opgesteld met de bijbehorende kostenraming. Na goedkeuring door de raad van het PvE en het budget is het ontwerptraject gestart. Als voorzitter van het ontwerpteam en als deelnemer in de interne projectgroep Huisvesting hebben wij samen met de gebruikers en de betrokken adviseurs het ontwerp in detail uitgewerkt. Op basis van het Definitief Ontwerp heeft de aanbesteding voor de uitvoerende partijen plaats gevonden.

Bijzonderheden

Bijzondere elementen in het project zijn de invoering van het activiteit gerelateerde werkplekconcept waarbij niemand meer over een eigen werkplek beschikt en de diverse duurzaamheidsmaatregelen waaronder een eigen WKO installatie en PV-cellen op het dak voor de energievoorziening. Het gebouw is klaar om dienst te doen als gemeentehuis voor de tenminste de komende 20 jaar.

© FOTOGRAFIE:

Sterker in Beeld

Gerelateerde projecten

Cultuur, Kantoren, Wonen |
Renovatie, Transformatie