Sector

Onderwijs

Diensten

Bouwmanagement

Projecttype

Nieuwbouw

Opdrachtgever

Universiteit Utrecht

Locatie

Utrecht

Architect

Ector Hoogstad Architecten

Adviseurs

IMd Raadgevende Ingenieurs (constructie)
Arcadis B.V. (installaties)
DGMR B.V. (bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid)

Aannemer

BAM Bouw en Techniek B.V.

Oppervlakte

10.000 m²

Project periode

2019-2021

oplevering

2021

Projectmanagers

EM centrum David de Wied Utrecht

Ontwikkeling

Het David de Wied-gebouw is in 2011 opgeleverd en bestaat voor een groot deel uit laboratoria met daarnaast kantoorwerkplekken en onderwijsruimten. Het gebouw wordt momenteel gebruikt door verschillende onderzoeksgroepen uit de departementen Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen. Voor één van de onderzoeksgroepen (Cryo-elektron Microscopie) zijn aanvullende, technisch complexe voorzieningen voor Elektronen Microscopie (EM) benodigd.

Stevens Van Dijck was verantwoordelijk voor de directievoering tijdens de uitvoeringsfase.

Gebouwfunctie

De scope van dit project betrof de realisatie van een hoogwaardige EM-faciliteit op de begane grond waar een uitbouw aan het David de Wied-gebouw voor nodig is. Daarnaast zijn laboratoriumfaciliteiten gerealiseerd voor een drietal onderzoeksgroepen waarvoor de voormalige onderzoeksgroepen dienden te verschuiven en in te dikken. Tevens zijn op een aantal plekken in het David de Wied-gebouw extra werkplekken gecreëerd en zijn algemene voorzieningen aangepast.

Bijzonderheden

In samenhang met het gebouw en de uitbreiding worden ook voorzieningen in de buitenruimte aangepast die cruciaal zijn voor het functioneren van het gebouw. Het gebouw wordt ook aangesloten op het centrale WKO-systeem. Dit alles terwijl het gebouw in gebruik blijft. Daarnaast worden er duurzaamheidsmaatregelen getroffen op het gebied van zuurkasten die gebruiksafhankelijk worden aangepast en krijgt het gebouw straks het predicaat BREEAM In Use – Excellent.

© FOTOGRAFIE:

Sterker in Beeld

Gerelateerde projecten