Bel direct: 088 - 0024300

Herbestemming

Leegstand van kantoren is een hot issue. Twitter loopt vol met #leegstand.  Wat is de oplossing?
Het is goed om stil te staan bij de oorzaak van de leegstand. Want dat is niet Het Nieuwe Werken of thuis werken, hoewel dat wel bijdraagt.

Tot 2008 was er sprake van een bouwhausse. Niet dat er veel autonome vraag was. Het was vooral luxevraag. Want wie wil zijn bestaande kantoor in een verpauperende omgeving niet verruilen voor een fancy kantoor op een toplocatie?

Dat betekende met name dat aan de onderkant van de markt kantoren leeg kwamen te staan. En helaas: er is geen sprake van een tijdelijk probleem van conjuncturele aard of van een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Neen, er is blijvend een enorm overschot in volume.

Voor een deel van de leegstaande kantoren is herbestemming of transformatie een oplossing. Bijvoorbeeld door ze te herontwikkelen tot hotel of appartementencomplex. En gelukkig gebeurt dat ook. Of een kantoor zich leent voor transformatie wordt vooral bepaald door de locatie en de stramienmaten van het kantoor. Dit biedt ook uitgelezen kansen om kantoorlocaties weer tot leefbaar gebied om te vormen.

Gelukkig is er ook nog een grote categorie kantoren die of zondermeer aantrekkelijk blijven of die goed aan te passen zijn aan de eisen van deze tijd. Noodzakelijke randvoorwaarden zijn een goede locatie (ook dicht bij hoogwaardig openbaar vervoer) en een flexibel grid om moderne kantoorconcepten te faciliteren. Verder zijn gebouwen goed aanpasbaar. Door het interieur en de installaties en eventueel de gevel op te waarderen. En natuurlijk moeten de gebouwen verduurzaamd worden. Juist gebouwen van 15 tot 20 jaar oud bieden goede kansen. Want bij deze gebouwen is al behoorlijk afgeschreven en is er dus ruimte voor investeringen.

Wij denken dat de overheid er goed aan doet om kunstmatig schaarste te creëren op de kantorenmarkt door geen nieuwe locaties te ontwikkelen. Daarentegen zou de overheid ook de upgrading van gebieden moeten faciliteren en stimuleren. Want wie investeert nu in kantoren als de omgeving troosteloos blijft. Er zijn gelukkig al genoeg initiatieven. Ook van beleggers die de handen ineen slaan (Amsterdam Zuidoost).

Een kans voor verduurzaming biedt ook de opkomst van Energy Service Companies (ESCo's). Deze kunnen bijvoorbeeld in een gebied centraal duurzame energie opwekken (bijvoorbeeld in de vorm van een warmte-koudeopslag). Dit is op gebouwniveau vaak niet rendabel maar op gebiedsniveau wel.

Maar voor een groot percentage van de momenteel leegstaande kantoren is helaas geen toekomst meer is. Sloop is de enige oplossing.

Projecten:

Franse Ambassade
In opdracht van de Rijksgebouwendienst heeft Stevens Van Dijck de directievoering en het toezicht verzorgd.

Lees meer >


RDM Onderwijscampus Rotterdam
De RDM machinefabriek is herontwikkeld naar een onderwijscampus.

Lees meer >


MC-Theater, Amsterdam
De transformatie van monumentaal pand naar modern theater en thuis voor MC Made in da Shade.

Lees meer >


Hotelschool Amsterdam
De Hotelschool Den Haag heeft voor de nieuwe vestiging in Amsterdam een voormalig kantoorpand aan de Jan Evertsenstraat, in samenwerking met Pronam b.v. herontwikkeld.

Lees meer >


COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op