Bel direct: 088 - 0024300

Geïntegreerde contractvormen

Naast de traditionele contractvormen zijn geïntegreerde contractvormen zoals design & build en PPS de laatste tijd meer in zwang geraakt.

De traditionele vorm kent een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering. Om het simpel te stellen: de adviseurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de aannemer voert dit uit. Juist in de wereld van de infrastructuur en procesindustrie onderkende men lang geleden dat de bouwmethode het ontwerp kan beïnvloeden. En dat het dus verstandig is de expertise van de aannemer bij het ontwerp te betrekken. Dat begint nu ook in de utiliteitsbouw door te dringen.

Design, Build, Maintenance, Finance, Operate
Contracten worden meestal aangeduid met de eerste letter van de componenten. Dus bijvoorbeeld D&B. Dat een aannemer verantwoordelijk is voor de component Build is evident.

D&B. De laatste tijd komen D&B contracten steeds meer voor. De voordelen zijn dat de aannemer het ontwerp kan optimaliseren en dat er een vloeiende overgang is tussen ontwerp en uitvoering. Ook kan de aannemer integraal verantwoordelijk zijn voor ontwerp en uitvoering, zodat de opdrachtgever in voorkomende gevallen niet het gevaar loopt dat hij geen verhaal kan halen. De nadelen zijn echter dat de opdrachtgever geen 100% invloed kan uitoefenen op het ontwerp en dat de aanbestedingsprocedure vrij complex is. Er is anders dan bij de traditionele vorm sprake van tailor made bestekken en contracten.

DBM. Een variant op D&B is het integreren van het meerjarig onderhoud (Maintenance) in het contract. Het evidente voordeel is dat de aannemer dan de mogelijkheid krijgt om de Life Cycle Costs te beheersen. Want uiteindelijk is dit waar het om gaat. Hij kan zelf de balans tussen investeringskosten en onderhoudskosten fine tunen. Het is raadzaam om dit voor een langere periode te doen. Bijvoorbeeld 10 of 15 jaar. Aan het eind van een onderhoudsperiode moet een toets plaatsvinden of de conditie van het gebouw conform contract is. Hoe verder dit moment in de toekomst ligt, hoe minder discussie dit oplevert.

+F. Finance is eigenlijk een grootheid die niet zozeer met de aard van het project te maken heeft. Het heeft meer te maken met het financiële beleid van de opdrachtgever en de liquiditeitspositie. In dergelijke gevallen is ook een sale & lease back variant te overwegen. In het algemeen is het niet voordelig om de financiering via de aannemer te laten verlopen.

+O. Operate is een vreemde eend in de bijt. Waar DBM bestaat uit bouwgerelateerde componenten die ook veel onderlinge samenhang vertonen, geldt dit niet voor Operate. Bovendien is het de vraag of een opdrachtgever de Operate langdurig moet willen uitbesteden. Juist Operate staat heel dicht bij de core business is dus zeer veranderlijk. Een lange termijn contract is dus eerder knellend dan ontzorgend. Het is beter de Operate in de vorm van raamovereenkomsten met een beperkte looptijd uit te besteden aan gespecialiseerde partijen. Dat is flexibel ontzorgen.

PPS
Publiek Private Samenwerking is een containerbegrip. Meestal is dit synoniem voor DBMFO.

Regiecontracten en meer
Bij alle bovenstaande vormen is er één moment waarop prijsvorming plaats vindt. Ofwel: één moment waarop de aannemers hun prijsaanbieding indienen. Dit heeft als grote voordeel dat er één moment is waarop de opdrachtgever weet of 'de markt' het project kan uitvoeren binnen budget. Voordat hij of zij de definitieve verplichting aangaat.

Er zijn echter trajecten denkbaar waarbij opdrachtgever en aannemer samen de prijsvorming beheersen. En samen alle componenten inkopen bij onderaannemers tegen vooraf overeengekomen spelregels. En zo zijn er veel meer variaties op te noemen.

(Europees) aanbesteden
Al deze vormen zijn goed te combineren met de gangbare (Europese)aanbestedingsprocedures. Daarbij leidt de traditionele vorm tot de meeste simpele procedure, gebruikmakend van standaard documenten. En andersom: hoe meer componenten, hoe meer er sprake is van tailor made procedures en documenten en hoe hoger de transactieskosten zijn.

Projecten:

Duurzame Regiokantoren Enexis
Enexis heeft een serie duurzame regiokantoren ontwikkeld, een combinatie van een kantoor met bedrijfsruimte.

Lees meer >


Euromax Terminal
De Euromax Terminal is een nieuwe ca. 85 hectare grote containerterminal op de Maasvlakte.

Lees meer >


Gemeentewerf Arnhem
Realisatie van de nieuw te bouwen gemeentewerf aan de Snelliusweg te Arnhem.

Lees meer >


Hoofdkantoor Essent 's-Hertogenbosch
Herontwikkeling van het voormalige en monumentale hoofdkantoor van de PNEM.

Lees meer >


Danone Utrecht
Realisatie nieuw onderzoekscentrum voor de Baby and Medical Division van Danone.

Lees meer >


COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op