Bel direct: 088 - 0024300

Aardbevingsbestendig bouwen

Aardbevingen in Groningen zijn een trending topic. Ook voor de bouwsector. Aardbevingsbestendig ontwerpen is voor de Nederlandse bouwmarkt een nieuw fenomeen. Stevens Van Dijck heeft bij de projecten nieuwbouw Zernikeborg (natuur- en scheikunde) voor de Rijksuniversiteit Groningen en de nieuwbouw voor de Ommelander Ziekenhuis Groep hier nadrukkelijk mee te maken. 

In het algemeen zijn er twee hoofddoelstellingen: veiligheid en schadebeperking. Veiligheid is uiteraard geen facultatief begrip. Veiligheid heeft niet alleen betrekking op het feit dat de hoofdconstructie de vervormingen en krachten moeten kunnen weerstaan, maar ook de vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen zoals sprinklerinstallaties dienen intact te blijven. En er mag geen letsel optreden door vallende of bezwijkende bouwdelen, wat vooral bij gevels van belang is. 

Het ontwerp van de hoofdconstructie is meestal duaal: enerzijds dient de hoofdconstructie verzwaard te worden om de optredende krachten op te nemen en anderzijds moet de constructie enigszins meebewegen om juist te voorkomen dat er te grote krachten optreden. Om dit gedrag te voorspellen dient de constructie-adviseur iteratieve dynamische berekeningen uit te voeren. 

Daarnaast is de vraag aan de orde welke schade aanvaardbaar is en welke maatregelen voor schadebeperking noodzakelijk zijn. Het is immers niet acceptabel als na een zware aardbeving het gebouw weliswaar niet bezwijkt maar wel total loss is. Dat impliceert dat van alle afbouwconstructies en installaties voorspeld moet worden hoe ze zich gedragen en welke maatregelen mogelijk en noodzakelijk zijn. En verder welke schade aanvaardbaar is om de bruikbaarheid te kunnen borgen. Maatregelen hebben bijvoorbeeld extra grote dilataties, flexibele verbindingen in leidingen, beglazing die in de sponningen kan bewegen, plafonds die geschoord zijn en zo voorts. 

Ook worden eisen gesteld aan het gebruik. Bij laboratoria moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat chemicaliën en gassen extra risico’s voor de bewoners kunnen opleveren. Soms dient apparatuur automatisch en gecontroleerd ‘down’ te gaan. En verder dient de BHV organisatie voorbereid te zijn. 

Ergo: aardbevingsbestendig ontwerpen is een fenomeen op zich, dat een grote impact heeft op het ontwerpproces. Waarbij met name de evaluatie van maatregelen om schade te beperken complex is.

Projecten:

Nieuwbouw Feringa Building RUG
Feringa Building wordt het nieuwe onderkomen voor disciplines natuur- en scheikunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Lees meer >


COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op