Bel direct: 088 - 0024300

Overheid

Gebouwen voor de (semi) overheid zijn niet in één categorie onder te brengen. Het gaat immers om kantoorgebouwen, gebouwen met een publieke functie als gemeentehuizen en provinciehuizen, gebouwen voor justitie en speciale gebouwen als gemeentwerven en brandweerkazernes.

In alle gevallen is de context dezelfde. De projecten staan in de spotlights van burgers en politiek. Dit betekent dat bestuurlijke sensitiviteit een grote rol speelt. Alles moet verantwoord worden en te verantwoorden zijn.

Bij gemeenten staat het verbeteren van de dienstverlening en service in de belangstelling. Tegelijkertijd is er druk om de huisvestingslasten te reduceren. Dit leidt binnen veel gemeenten tot een herijking van de organisatie in combinatie met een nieuwe manier van werken. Deze tendens is ook zichtbaar bij provinciehuizen en andere kantoren voor de overheid.

Door samenwerking en schaalvergroting ontstaat ook een vraag naar ander en vooral efficiënter vastgoed. Bijvoorbeeld combinaties van brandweerkazernes, politiebureaus en ambulanceposten.

Contactpersoon voor deze sector

Gerelateerd nieuws

05-09-2022 - Door Stefano Delea

Het Stadhuis in Groningen is officieel geopend!

Woensdag 31 augustus stond geheel in het teken van de opening van het gerevitaliseerde Stadhuis. Diverse sprekers stonden stil bij het gebouw, haar bijzondere functie en het belangrijke democratische werk wat er plaats vindt, de akoestiek werd ‘getest’ door fraaie muzikale intermezzo’s en als sluitstuk de indrukwekkende onthulling van het portret van verzetsvrouw Anda Kerkhoven die als de naamgever van het publieke hart van het stadhuis is verbonden.

Lees meer >

04-07-2022 - Door Eelco Braakman

Nieuw project gestart in Oosterhout

In Oosterhout wordt een voormalig winkelcentrum getransformeerd tot gemeentehuis. Direct na het zomerreces start het ontwerpproces. Stevens Van Dijck is geselecteerd als één van de deelnemers van het ontwerpteam.

Lees meer >

Stevens Van Dijck op avontuur

Samen avonturen beleven verbindt. Even weg uit je vertrouwde omgeving, dingen doen die je anders niet snel zou doen. Stevens Van Dijck ging met het hele team een weekend naar Vlieland. Een onvergetelijk avontuur.

Lees meer >

16-06-2022 - Door Astrid van Dun

Inspiratiesessie circulair bouwen

Hoe leuk het is om kennis te delen bleek deze week weer toen Stevens Van Dijck op uitnodiging van Pauwert Architectuur een inspiratiesessie over circulair bouwen mochten organiseren.

Lees meer >

14-06-2022 - Door Stefanie Bouman

Nieuw artikel op platform Betere Gebouwen zijn Circulair

Circulariteit krijgt binnen de bouw steeds meer vorm: vanuit vraag en aanbod ontstaan steeds weer nieuwe initiatieven. Er is sprake van enthousiasme én onwetendheid, lef én terughoudendheid. Vanuit Betere Gebouwen brengen we graag inspirerende voorbeelden aan het licht van hoe de bouwsector bijdraagt aan de circulaire transitie.

Lees meer >

Gerelateerde projecten

Gemeente Zoetermeer - Huisvestingsonderzoek
Soms lijkt een gebouw een belemmering te zijn voor het toepassen van ‘nieuwe’ concepten. Om een gevoel te verkrijgen van wat er toch mogelijk is binnen de huidige gebouwenstructuur, worden op basis van 3D – tekeningen beelden geschetst van mogelijke indelingen.

Lees meer >


Gemeentehuis Bloemendaal
Door de fusie van gemeenten Bloemendaal, Overveen en Bennebroek ontstond behoefte aan centrale huisvesting.

Lees meer >


Franse Ambassade
In opdracht van de Rijksgebouwendienst heeft Stevens Van Dijck de directievoering en het toezicht verzorgd.

Lees meer >


Provinciehuis Groningen
Het Provinciehuis Groningen, bestaande uit een bestuurscentrum en een beleidscentrum is grondig gerenoveerd.

Lees meer >


Paleis van Justitie Leeuwarden
Aanpassingen Paleis van Justitie Leeuwarden. Werkzaamheden aan een Rijksmonument.

Lees meer >


Gemeentehuis Leudal
Naar aanleiding van een gemeentelijke herindeling is in Heythuysen een stadhuis gebouwd voor de nieuwe gemeente Leudal.

Lees meer >


Metamorfose Logius - Binnenlandse Zaken
"Het Nieuwe Werken", huisvesting- werkplekconcept, digitalisering, houding- en gedrag, ICT en duurzame bedrijfsvoering.

Lees meer >


Huis van Voorschoten
Nieuwbouw het Huis van Voorschoten te Voorschoten.

Lees meer >


Gemeente Vlaardingen, Werkplekontwikkeling
"Het Nieuwe Werken", advies werkplekontwikkeling.

Lees meer >


GemBipark Heerhugowaard
Nieuwbouw gemeentelijke bibliotheek, nieuwe parkeergarage, uitbreiding en renovatie huidige gemeentehuis en introductie innovatief kantoorconcept.

Lees meer >


Belastingdienst Douane
Implementatie ‘Organisatie Gericht Huisvestingconcept' voor Douane.

Lees meer >


Belastingdienst CKC
Implementatie ‘OrganisatieGericht Huisvestingconcept’ voor Centrum voor Kennis en Communicatie (B/CKC).

Lees meer >


Belastingdienst BT
Implementatie ‘OrganisatieGericht Huisvestingconcept’ voor Belastingtelefoon (B/BT).

Lees meer >


Stadhuis Zaanstad
Nieuwbouw stadhuis en ondergelegen busstation namens de gemeente Zaanstad.

Lees meer >


TBS kliniek Zeeland
Realisatie van definitieve huisvesting van tbs-kliniek gemeente Landerd.

Lees meer >


Huis van de Stad Gouda
Nieuwbouw stadhuis, een klantgericht knooppunt van gemeentelijke diensten en activiteiten.

Lees meer >


Gemeentehuis Terschelling
Renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis van Terschelling.

Lees meer >


Gemeentehuis Midden-Delfland
In Schipluiden is het nieuwe gemeentehuis voor Midden-Delfland gerealiseerd.

Lees meer >


Stadsbibliotheek 's-Hertogenbosch
De transformatie van traditionele bibliotheek naar een spannende en innovatieve verblijfsbibliotheek.

Lees meer >


Huisvesting gemeente Stichtse Vecht
Op verzoek van de gemeente heeft Stevens Van Dijck onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor centrale huisvesting.

Lees meer >


Belastingdienst Groningen
Implementatie ‘Organisatie Gericht Huisvestingconcept' voor Belastingdienst Groningen

Lees meer >


NEN 2580 Gemeente kantoren Dordrecht
De gemeentekantoren bevinden zich aan de rand van het oude centrum van Dordrecht.

Lees meer >


Erasmus University College (EUC)
Renovatie en verbouwing van de monumentale gemeentebibliotheek van Rotterdam tot Erasmus University College.

Lees meer >


TNO Oude Waalsdorperweg
Voorbereiding herinrichting van de locatie aan de Oude Waalsdorperweg in Den Haag

Lees meer >


Brandweerkazerne Leeuwarden
De huidige brandweerkazerne in Leeuwarden is vervangen door een innovatief nieuw duurzaam gebouw.

Lees meer >


De Resident Den Haag
De Resident in het het centrum van Den Haag is verbouwd. Het complex is het nieuwe thuis voor de ministeries VWS en SZW.

Lees meer >


Herontwikkeling LocHal spoorzone Tilburg
De spoorzone in Tilburg is een van de majeure herontwikkelingsprojecten in Nederland. De LocHal - industrieel erfgoed - is herontwikkeld tot het hart van de stadscampus.

Lees meer >


Poppodium Leeuwarden
Het Harmoniekwartier wordt het culturele hart van Leeuwarden waar horeca, kunst en cultuur samenkomen. Een onderdeel van het plan is het nieuwe poppodium. Dit poppodium geeft invulling aan de Leeuwarder popcultuur en biedt onderdak aan de opleiding voor podiumkunsten van het Friesland College en enkele culturele instellingen: Poppodium (Romein, de Popfabryk), Kunstkade en Friesland Pop.

Lees meer >


Openbaar Ministerie Utrecht
Sinds juli 2013 zijn het Arrondissementsparket Midden-Nederland (OM Utrecht) en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie (NIFP) gehuisvest tegenover het Gerechtsgebouw in Utrecht.

Lees meer >


TNO New Babylon
In maart 2015 heeft een deel van de TNO organisatie zijn intrek genomen op vijf verdiepingen van het kantoorgebouw New Babylon.

Lees meer >


Stadskantoor Leeuwarden
Het Stadskantoor van Leeuwarden is gerenoveerd en ingericht op basis van het huisvestingsconcept Activiteit Gerelateerd Werken (AGW).

Lees meer >


Gemeente Stichtse Vecht
De gemeente Stichtse Vecht is sinds maart 2016 centraal gehuisvest in het voormalige Gemeentelijk Administratie Kantoor (GAK). Aan de begeleiding van de bouw is een traject van scenario-analyses vooraf gegaan.

Lees meer >


Renovatie gemeentehuis Zeewolde
Het gemeentehuis van Zeewolde is verbouwd en geschikt gemaakt voor gebruik door de bestuurlijke en ambtelijke organisatie in de komende decennia.

Lees meer >


Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer
In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf mag Stevens Van Dijck de komende jaren als ontwerpmanager werken aan de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer.

Lees meer >


Nieuwe gemeentewerf Papendrecht
Na een levensduur van meer dan 50 jaar was de oude gemeentewerf toe aan vervanging en het afvalstation had behoefte aan uitbreiding en professionalisering.

Lees meer >


Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer
Het historische Binnenhof in Den Haag wordt vanaf 2020 grootschalig gerenoveerd. Een ingrijpende klus die vijfenhalf jaar duurt.

Lees meer >


Renovatie Stadhuis Groningen
Op de Grote Markt in Groningen staat het imposante Stadhuis. Het robuuste neoclassicistisch gebouw werd in 1774 ontworpen door Jacob Otten. In de daaropvolgende decennia is het gebouw diverse malen gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid.

Lees meer >


Renovatie De Smederij in Leusden
Gemeente Leusden zocht passende huisvesting voor het consultatiebureau van de GGDrU. In een voormalig schoolgebouw dat wordt gebruikt als buurt-/zorgcentrum en broedplaats voor kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties, is plaats genoeg. Ook matcht het consultatiebureau goed met de functionele invulling van de andere huurders van het gebouw, De Smederij. Een goede oplossing voor het huisvestingsvraagstuk is gevonden.

Lees meer >


COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op