Bel direct: 088 - 0024300

Openbaar Ministerie Utrecht

OverheidKantoren

Sinds juli 2013 zijn het Arrondissementsparket Midden-Nederland (OM Utrecht) en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie (NIFP) gehuisvest aan de Herman Gorterstraat 5 in Utrecht, tegenover het Gerechtsgebouw. Voorafgaand aan de verhuizing heeft Stevens Van Dijck in opdracht van de Rijksgebouwendienst de twee toekomstige gebruikers begeleid bij de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe huisvestingsconcept en bijbehorend inrichtingsontwerp. Het uitgangspunt bij het huisvestingsconcept was het overheidsbeleid inzake Fysieke Werkomgeving Rijk.

3562-175 OM UTRECHT 07 Fotografie _CONCERN_Gilian _Schrofer

Foto: Gilian Schrofer/Concern

Stevens Van Dijck was verantwoordelijk voor de aansturing van het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces. Met Concern Architecten is het contract voor het ontwerp afgesloten en daarnaast heeft Stevens Van Dijck de aanbesteding georganiseerd voor de uitvoerende partijen ten behoeve van de verbouwingswerkzaamheden. Ook was Stevens Van Dijck verantwoordelijk voor de directievoering en toezicht, en daarmee voor de coördinatie van de werkzaamheden van de aannemer en de installateurs. Hoewel zo’n project zich beter leent om te werken met nevenaanneming is het gelukt om aan te besteden op basis van bestek en tekeningen, zoals de opdrachtgever wenste.

Het pand aan de Herman Gorterstraat was voor een deel nog in gebruik door andere huurders (onder wie de Belastingdienst). Tijdens de verbouwing moest met hen rekening gehouden worden vanwege geluid, overlast en transport. Complicerende factoren bij het project waren de uiterst korte voorbereiding- en realisatietijd en het grote verschil in verwachtingen tussen de gebruikers en de RGD ten aanzien van het huisvestingsconcept. Bovendien hebben tussentijdse aankondigingen van interne taakstellende bezuinigingen hun weerslag gehad op eerst het ontwerp en later de uitvoeringsplanning.

Door vanaf de eerste dag het proces goed te organiseren en strak te leiden is in samenwerking met alle partijen het project succesvol gerealiseerd: tijdens de ontwerpfase is regelmatig door het ontwerpteam overlegd met de gebruikers. Na de start van de uitvoering was het bouwoverleg leidend in het proces. Gedurende die periode is tevens regelmatig contact gehouden met de gebruikers over de voortgang van het werk, voorkomende ontwerpzaken en de inplanning van de verhuisactiviteiten.

Stevens Van Dijck heeft de contacten onderhouden met de opdrachtgever en tussentijds op regelmatige basis gerapporteerd over de voortgang van het project. Het uiteindelijke resultaat: tevreden opdrachtgevers en tevreden gebruikers!

Opdrachtgever:Rijksgebouwendienst
Locatie:Utrecht
Interieurarchitect:Concern Architects
Aannemer:Boerhof Projectinrichters
Oppervlakte:4.000 m²
Bouwkosten:€ 1.200.000
Oplevering:juli 2013

In goede harmonie

"Het hele project is ondanks de grote druk en bijkomende complicerende factoren in goede harmonie tussen betrokken partijen doorlopen."

P.B. Daantje

Rijksvastgoedbedrijf

Gerelateerde diensten

BouwmanagementVastgoedadvies

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op