Bel direct: 088 - 0024300

Nieuwbouw Feringa Building RUG

OnderwijsLaboratoria

De opleidingen Natuur- en Scheikunde van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn gehuisvest in een oud complex: Nijenborgh 4. Omdat renovatie niet meer opportuun bleek, heeft de universiteit besloten vervangende nieuwbouw te plegen. Dit gebouw-in-ontwikkeling heeft inmiddels de naam Feringa Building gekregen. Naar de Groningse Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Feringa Building is het derde nieuwbouwproject voor de Faculteit en het vormt het sluitstuk van de trilogie. Het nieuwe gebouw omvat 63.000 m² BVO, waarvan circa 1/3 laboratoria, 1/3 onderwijsruimten en 1/3 kantoren en facilitaire ruimten. 

De Faculteit omvat veel onderzoeksinstituten die baanbrekend onderzoek verrichten. Vandaar dat het programma veel laboratoria omvat die aan de hoogste eisen dienen te voldoen. Zoals trillingvrije opstellingen, cleanrooms, elektromagnetisch afgeschermde ruimten etc. Duurzaamheid is niet alleen een belangrijk speerpunt voor de Rijksuniversiteit Groningen. De Faculteit draagt ook bij aan onderzoek op het gebied van duurzaamheid. Bij het ontwerp zijn de aspecten Energy, Health, Materials als speerpunt benoemd, deze worden uitgewerkt op het ambitieniveau Breeam Excellent.

De Feringa Building wordt in twee fasen gerealiseerd, omdat het gebouw gedeeltelijk verrijst op de locatie van de huidige Nijenborgh. Het gefaseerd bouwen, verhuizen en slopen vereist een zorgvuldige afstemming met de processen van de gebruikers. Een ander issue is dat het gebouw ook aardbevingsbestendig dient te zijn. Dit vergt veel onderzoek en het vraagt om een aangepaste bouwwijze.

Stevens Van Dijck verzorgde tot aan de uitvoeringsfase het projectmanagement en samen met de faculteit de afstemming met de gebruikers.

Opdrachtgever:Rijksuniversiteit Groningen
Locatie:Zernikecampus Groningen
Architect:Ector Hoogstad Architecten
Adviseurs:Arcadis
ABT/Wassenaar
DGMR
Dr Heinekamp
Oppervlakte:63.000 m² BVO
Bouwkosten:onder embargo
Oplevering:2021

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op