Bel direct: 088 - 0024300

Nieuwbouw EM-centrum David de Wiedgebouw UU

OnderwijsLaboratoria

Het David de Wiedgebouw (DdW) is in 2011 opgeleverd en bestaat voor een groot deel uit laboratoria met daarnaast kantoorwerkplekken en onderwijsruimten. Het gebouw wordt momenteel gebruikt door verschillende onderzoeksgroepen uit de departementen Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen. Voor één van de onderzoeksgroepen (Cryo-elektron Microscopie) zijn aanvullende, technisch complexe voorzieningen voor Elektronen Microscopie (EM) benodigd.

26-09-2019 2 David De Wied Gebouw Web© Ector Hoogstad Architecten

De scope van het project betreft het realiseren van een hoogwaardig EM-centrum op de begane grond waar een uitbouw aan het DdW voor nodig is. Daarnaast worden laboratoriumfaciliteiten gerealiseerd voor een drietal onderzoeksgroepen waarvoor de huidige onderzoeksgroepen dienen te verschuiven en in te dikken. Tevens worden op een aantal plekken in het DdW extra werkplekken gecreëerd en worden algemene voorzieningen aangepast.

Daviddewied _entrancesmall© Ector Hoogstad Architecten

In samenhang met het gebouw en de uitbreiding worden ook voorzieningen in de buitenruimte aangepast die cruciaal zijn voor het functioneren van het gebouw. Het gebouw wordt ook aangesloten op het centrale WKO-systeem. Dit alles terwijl het gebouw in gebruik blijft. Daarnaast worden er duurzaamheidsmaatregelen getroffen op het gebied van zuurkasten die gebruiksafhankelijk worden aangepast en krijgt het gebouw straks het predicaat BREEAM In Use – Excellent.

Stevens Van Dijck is verantwoordelijk voor de directievoering tijdens de uitvoeringsfase.

Opdrachtgever:Universiteit Utrecht, Vastgoed en Campus
Architect:Ector Hoogstad Architecten
Adviseurs:IMd Raadgevende Ingenieurs (constructie)
Arcadis B.V. (installaties)
DGMR B.V. (bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid)
Aannemer:BAM Bouw en Techniek B.V.
Oppervlakte:10.000 m² BVO
Oplevering:December 2020

Gerelateerde diensten

DIRECTIEVOERING

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op