Bel direct: 088 - 0024300

LOC Focus Beroepsacademie Barendrecht

Onderwijs

De gemeente Barendrecht heeft voor LOC Focus Beroepsacademie een nieuw onderwijsgebouw gerealiseerd gecombineerd met een sporthal.

In het nieuwe gebouw zijn drie scholen ondergebracht. Naast de Focus Beroepsacademie (VMBO) maken ook het Albeda College (ROC) en het Da Vinci College (ROC) gebruik van de locatie. Het doel is de aansluiting tussen VMBO en MBO te verbeteren.

Het ontwerp van Royal Haskoning speelt in op de nieuwste trends op het gebied van onderwijs. Er is gekozen voor een leeromgeving met weinig klaslokalen. Veel onderwijs vindt buiten de lokalen plaats op de zogenoemde werkpleinen. Hier kunnen leerlingen zelfstandig werken. Daarnaast zijn er de projectruimten, waar leerlingen in groepsverband werken aan projecten. Passend bij het onderwijsaanbod is de school uiteraard voorzien van de nodige praktijkruimten.

Het LOC is gebouwd met duurzame en onderhoudsarme materialen. Als bouwmanager hebben wij mogelijkheden gezien het gebouw in gebruik goedkoper te maken met een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Het energie- en waterverbruik zal lager zijn dan oorspronkelijk gepland. Dit gaf de gemeenteraad de ruimte om begin maart 2013 in te stemmen met een extra investering voor het verhogen van de duurzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van de binnenlucht. Een schoolgebouw met een goed binnenklimaat is ook goed voor prestaties van de gebruikers. Een win-winsituatie dus.

De sporthal voldoet aan de eisen van NOC/NSF en wordt behalve door de beroepsopleiding ook gebruikt door sportverenigingen. De sporthal maakt weliswaar integraal deel uit van het schoolgebouw, maar kan ook volledig onafhankelijk van het gebruik van de school functioneren. Met een zogenaamde topsporthal presenteert de gemeente Barendrecht zich uitdrukkelijk als sportgemeente, ook voor sport op topniveau.

Na als bouwmanager te hebben zorggedragen voor een goed ontwerpproces, hebben we als directievoerder de uitvoering begeleid. Het gebouw is in augustus 2015 opgeleverd.

Loc .ext (1)

Opdrachtgever:Gemeente Barendrecht
Locatie:Barendrecht
Architect:Royal HaskoningDHV
Adviseurs:Vintis installatieadviseurs
Pieters Bouwtechniek
Aannemer:Heerkens van Bavel Bouw
Oppervlakte:12.930 m²
Bouwkosten:onder embargo
Oplevering:medio 2015

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op