Bel direct: 088 - 0024300

Gemeente Stichtse Vecht

OverheidKantoren

Sinds maart 2016 is de ambtelijke organisatie van de gemeente Stichtse Vecht centraal gehuisvest in het voormalige Gemeentelijk Administratie Kantoor (GAK) in Maarssen. Na een intensieve voorbereidingsperiode is in juni 2015 gestart met een grondige renovatie van het gebouw. De verbouwing is in ca. 9 maanden in fasen uitgevoerd en tijdens het werk zijn delen van het gebouw in gebruik gebleven.

3678-Stichtse Vecht Maarsen (10)w

Tijdens de renovatie heeft Stevens Van Dijck de directievoering en budgetbewaking gedaan. In die periode is ook intensief samengewerkt met de afdelingen Facilitair en ICT om er voor te zorgen dat de gebruikerswensen en de techniek de gewenste aandacht en invulling kregen.

Bijzondere elementen in het project zijn de invoering van het activiteit gerelateerde werkplekconcept waarbij niemand meer over een eigen werkplek beschikt en de diverse duurzaamheidsmaatregelen waaronder een eigen WKO installatie en PV-cellen op het dak voor de energievoorziening. Het gebouw is klaar om dienst te doen als gemeentehuis voor de tenminste de komende 20 jaar.

Voorafgaand aan de renovatie heeft Stevens Van Dijck diverse onderzoeken uitgevoerd. Zie hiervoor dit artikel over de Herhuisvesting gemeente Stichtse Vecht

In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheden om de organisatie centraal te huisvesten. In deze scenario analyse zijn ook de locaties in Breukelen en Loenen mee genomen. Volgend uit de keus voor het gewenste scenario is het programma van eisen opgesteld met de bijbehorende kostenraming. Na goedkeuring door de raad van het PvE en het budget is het ontwerptraject gestart. Als voorzitter van het ontwerpteam en als deelnemer in de interne projectgroep Huisvesting hebben wij samen met de gebruikers en de betrokken adviseurs het ontwerp in detail uitgewerkt. Op basis van het Definitief Ontwerp heeft de aanbesteding voor de uitvoerende partijen plaats gevonden.

Het project is op tijd en binnen budget gerealiseerd en inmiddels vol in gebruik tot tevredenheid van de gebruikers. Onze betrokkenheid bij het project is door de opdrachtgever ervaren als een constante factor die heeft bijgedragen aan de succesvolle ontwikkeling en realisatie van het project. 

3678-Stichtse Vecht Maarsen (2)w

Opdrachtgever:Gemeente Stichtse Vecht
Locatie:Maarssen
Architect:Ex-interiors
Interieurarchitect:Ex-interiors
Adviseurs:Smits van Burgst
Krid brandbeveiliging
Aannemers:Van Schaik
Unica
Oppervlakte:6.000 m² BVO
Bouwkosten:onder embargo
Oplevering:maart 2016

Gerelateerde diensten

Huisvestingsadvies

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op