Bel direct: 088 - 0024300

BEHEER EN ONDERHOUD

Effectief onderhoud is gericht op het optimaal laten functioneren van uw gebouw tegen zo laag mogelijke kosten. Dat kan alleen als u het onderhoud integraal aanpakt en dit voor een langere periode plant. Onze aanpak is de volgende:

  • Uw beleidsmatige uitgangspunten zijn het kompas. Deze inventariseren we eerst, vooral waar het gaat om toekomstscenario's;
  • We stellen vervolgens een complete meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) op. De MJOP geeft per jaar inzicht in de uit te voeren activiteiten en de daarvoor benodigde budgetten;
  • Deze MJOP bespreken we met u en we stemmen deze af op het beleid en beschikbare budget;
  • We inventariseren de mogelijkheden om werkzaamheden op gebouwniveau maar veel interessanter ook op portefeuilleniveau te combineren. Zo ontstaat synergie en dus reductie van kosten;
  • Naast de theoretische levensduur kijken we ook naar de functionele levensduur. Op basis daarvan herijken en actualiseren we de MJOP periodiek.
  • Tenslotte implementeren we de uitvoering in de vorm van onderhoudscontracten. 

   De focus is altijd gericht op het:
  • plannen van uitgaven en cashflow om verassingen te voorkomen;
  • verantwoord afstemmen van uit te voeren werkzaamheden budgetten;
  • vinden en realiseren van synergie;
  • optimaliseren en reduceren van kosten. 

  Ook aanverwante diensten kunnen wij leveren:
 • Het opstellen van bestekken en werkomschrijvingen;
 • Het houden van aanbestedingen van onderhoud;
 • Het begeleiden, controleren en bewaken van de uitvoering van werkzaamheden inclusief planning en financiële afhandeling;
 • Het beoordelen van de gebouwen en installaties op  conformiteit aan wet- en regelgeving;
 • Het onderzoeken van de duurzaamheid van gebouwen en het voorstellen en implementeren van verbeteringen;
 • Het opstellen van en adviseren over de inhoud van de contracten voor onderhoud;
 • Advisering over tekeningbeheer;
 • Advisering over portefeuillemanagement.

Gerelateerde projecten

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op