Bel direct: 088 - 0024300

PROGRAMMA VAN EISEN

Net zoals een orkest niet kan spelen zonder partituur kan een architect geen gebouw ontwerpen zonder programma van eisen. Dat programma heeft een tweeledig doel:

  1. Het is een concrete en gedetailleerde formulering van uw opdracht;
  2. Het is een intern beslisdocument: 'dit is wat we willen'.

Het programma komt tot stand aan de hand van interviews, bezoeken aan voorbeeldprojecten, workshops en adviezen van onze huisvestingadviseurs. De inhoud is geheel afgestemd op uw organisatie. Toch kent het programma een aantal vaste elementen:

Organisatie- en beleidsuitgangspunten. Het gebouw moet uw werkwijze ondersteunen en reflecteren wat u wilt uitstralen. Daarom starten we met het in beeld brengen van de opbouw en werkwijze van uw organisatie en uw visie. Om het gebouw toekomstbestedig te maken houden we rekening met tendensen.

Duurzaamheid. Duurzaamheid is terecht een belangrijk criterium. We stellen samen met u de ambitie vast. En vooral wat dit betekent, ook in termen van investeringen en rendement. Wij menen dat BREEAM (een internationaal erkende assesment methode) een geschikt instrument is. We kunnen op basis van de eerste ideeën al een quick scan uitvoeren.

Architectuur. Het is evident dat de architectuur of beeldverwachting een belangrijk gegeven is. Het is moeilijk om de eisen op dit gebied concreet te maken en niet in oplossingen te denken. Daarom bezoeken we reeds gerealiseerde gebouwen en benoemen stijlkenmerken die wel of niet aanspreken. Ook houden we een workshop waarin wij aan de hand van woorden en beelden vast kunnen stellen welke architectuurbeelden gewenst zijn.

Werkplekconcept. Een uitvloeisel van de werkwijze en de werkprocessen van de organisatie is het werkplekconcept. Het gaat zowel om kantoorconcepten als procesgebonden concepten (zoals in laboratoria of ziekenhuizen). Er kan sprake zijn van meer traditionele concepten of moderne concepten met (gedeeltelijk) wisselwerkplekken. (Zie ook Werkplekconcepten).

Ruimtelijk functioneel programma. Op basis van de organisatiestructuur en de functionele eisen van alle werkruimten stellen we een ruimtestaat op. Bij de bepaling van de oppervlakte houden we uiteraard rekening met de ARBO-regels, het bouwbesluit en overige door de organisatie aangegeven uitgangspunten.

Technische eisen. Vervolgens leggen we de technische prestatie-eisen en de noodzakelijke utilities vast. Bij prestatie-eisen gaat het om verlichtingsniveaus, binnenklimaat, akoestiek, isolatie, kwaliteit van afwerkingen etc. Bij utilities gaat het bijvoorbeeld om aansluitpunten per werkplek, krachtstroomvoorzieningen, transportvoorzieningen etc. Deze eisen zijn, in tegenstelling tot de eisen uit het functioneel en ruimtelijk PVE, meer algemeen geldend en minder organisatie of gebouwgevoelig. Veel van de eisen zijn al vastgelegd in bouwbesluit en diverse (NEN) normen.

Gerelateerde projecten

Emma Kinderziekenhuis (EKZ AMC)
Complete renovatie en uitbreiding van het Emma Kinderziekenhuis (EKZ AMC).

Lees meer >

BIM Incubator Centre 's Hertogenbosch
Ontwikkeling Incubator Centre met laboratoria voor startende ondernemingen in de life sciences branche.

Lees meer >

Brede School "De Punt" Osdorp
Nieuwbouw basisschool, peuterspeelzaal, twee gymnastieklokalen en naschoolse opvang.

Lees meer >

Gemeentehuis Bloemendaal
Door de fusie van gemeenten Bloemendaal, Overveen en Bennebroek ontstond behoefte aan centrale huisvesting.

Lees meer >

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op