Bel direct: 088 - 0024300

BOUWKOSTENMANAGEMENT

Het is evident dat het beheersen van de bouwkosten één van de belangrijkste kritische succesfactoren is. Maar bouwkostenmanagement is meer dan het realiseren van het project binnen de budgettaire kaders.

Wij kennen uw wensen en eisen. Als professionals weten we wat het kost om die te realiseren. Ofwel: samen met u kiezen we de optimale prijs-kwaliteitverhouding. Om te voorkomen dat wensen en budget niet met elkaar in overeenstemming zijn maken we in de definitiefase - op basis van het programma van eisen - al een betrouwbare budgetraming. Met een heldere demarcatielijst zodat duidelijk is wat wel en wat niet uit het beschikbare budget gefinancierd wordt. Ook de effecten van externe factoren als grondstoffenprijzen en markteffecten brengen we in beeld en we nemen zo nodig reserveringen op.

Tijdens het ontwerpproces houden we nauwlettend in de gaten of het ontwerp binnen het budget te realiseren is. We sturen waar nodig bij en we voorkomen dat er scheefgroei ontstaat. Bijvoorbeeld doordat de gevel te duur is waardoor op de klimaatinstallatie bezuinigd moet worden.

De exploitatiekosten zijn tenminste even belangrijk als de investeringskosten. Het kan immers niet zo zijn dat verkeerde keuzes leiden tot te hoge exploitatielasten. Daarom monitoren we ook voortdurend welke invloed die keuzes hebben op de exploitatiekosten. Soms leiden extra investeringen tot lagere exploitatiekosten. Bijvoorbeeld in het geval van energie neutrale gebouwen. In die gevallen leggen wij u een 'business case' voor.

Gerelateerde projecten

Euromax Terminal
De Euromax Terminal is een nieuwe ca. 85 hectare grote containerterminal op de Maasvlakte.

Lees meer >

Hoofdkantoor Essent 's-Hertogenbosch
Herontwikkeling van het voormalige en monumentale hoofdkantoor van de PNEM.

Lees meer >

RDM Onderwijscampus Rotterdam
De RDM machinefabriek is herontwikkeld naar een onderwijscampus.

Lees meer >

MC-Theater, Amsterdam
De transformatie van monumentaal pand naar modern theater en thuis voor MC Made in da Shade.

Lees meer >

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op