Bel direct: 088 - 0024300

TNO - Princetonlaan 6 te Utrecht

2013-09-17
    Bram Jongejan - Partner | Senior adviseur

TNO huurt in Utrecht een groot deel van het gebouw van de Universiteit van Utrecht aan de Princetonlaan 6. Deze TNO locatie huisvest circa 350 werknemers. Eind 2011 kwam het signaal vanuit de gebruikers van de Princetonlaan 6 dat het er erg vol is en dat er behoefte is aan meer werkplekken en meer ruimte. Op dat moment heeft TNO Vastgoed Stevens Van Dijck (SVD) benadert om een bezettingsgraad onderzoek uit te voeren.

De uitkomsten van dat onderzoek bevestigde de opvattingen van de MT leden en TNO Vastgoed. Het gebouw is erg vol (letterlijk) maar kent sterk wisselende bezettingen. Mede naar aanleiding van deze bevindingen heeft SVD een analyse uitgevoerd naar de kansen en bedreigingen van een herinrichting gebaseerd op de principes van Activiteit Gerelateerd Werken (AGW) en de bijbehorende faciliteiten. Uit de gesprekken bleek dat er een grote behoefte was om op te ruimen, te digitaliseren en om de huisvesting zo aan te passen dat de klimaatproblematiek verholpen wordt en de inrichting past bij het soort activiteiten die plaatsvinden. Het transformeren naar een organisatie die georganiseerd is volgens de principes van Het Nieuwe Werken staat wat minder hoog op de agenda omdat dit een TNO brede, dus locatie overstijgende, cultuurverandering is.

Op basis van deze analyse en een herijking van het bezettingsgraadonderzoek (uitbereiding van het aantal maanden en meetmomenten), is besloten een project te formeren waarbij SVD samen met de verschillende stakeholders een inrichtingsvoorstel heeft gedaan. Door de inrichtingsgraad te relateren aan de daadwerkelijke bezetting en de vrijgespeelde ruimte in te zetten voor andersoortige werkplekken zijn de belangrijkste problemen in theorie opgelost. Hierbij zijn randvoorwaarden zoals digitaal werken, ICT en een beperkte gedragsverandering meegenomen.

Momenteel bevindt dit project zich in een fase waarbij gesproken wordt over de wenselijke projectorganisatie en aanbestedingsvorm. Dit is van invloed op de vervolgstappen in het traject en de daarbij horende demarcatie van verantwoordelijkheden. SVD staat te popelen om hier nadere invulling aan te geven.

TNO 2   TNO 1

Sectoren

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op