Bel direct: 088 - 0024300

Sloop gemeentehuis Leiderdorp

2013-08-16
    Rob Beijer - Projectmanager

Voor het uitbreidingsplan van het winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp was er reeds in 2007 een schetsplan ontwikkeld. Het project betreft de sloop van het gemeentehuis. Voorafgaand aan de sloop van het oude gemeentehuis is in 2012 de gemeente Leiderdorp verhuisd naar een nieuw gemeentehuis langs de A4.

In verband met de aanwezigheid van vleermuizen en het kappen van de bomen was de start van de sloop beperkt tot ca. eind maart. In de spouwmuren van het oude gemeentehuis zaten vleermuizen. Vleermuizen zijn wettelijk  beschermende dieren. In maart komen de vleermuizen uit hun winterslaap. In spouwmuren van het oude gemeentehuis waren tochtgaten gemaakt zodat de vleermuizen gestimuleerd werden om “uit te vliegen”.

De gemeente Leiderdorp heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Om bij de aanbesteding van de sloopaannemers een objectieve score te kunnen krijgen voor het duurzaamheidsgedeelte, hanteerde de gemeente Leiderdorp een slooptool waarbij variabelen als afstand tot opslag, verwerking, manier van slopen (gescheiden afval)  een hogere score geven. Behalve de prijs was dit één van de onderdelen die de keuze voor de aannemer heeft bepaald.

In het ruim 30 jaar oude gebouw was op diverse plaatsen asbest aanwezig, met name de asbest in de dakbedekking was niet gebruikelijk. Alle asbest is volgens de veiligheidsnormen verwijderd.

De ligging van het gemeentehuis  was direct aan de doorgaande weg Engendaal. Alle bestaande  infrastructuur van kabels en leidingen lag direct in het fietspad naast de kelder. Het afkoppelen van alle leidingen en kabels en het uitplaatsen van de trafo in de kelder naar het looppad verderop was een uitdaging.

Door de manier van slopen en adequate veiligheidsmaatregelen is het omliggende winkelgebied aan de Statendaalder gewoon in gebruik gebleven.

De oplevering is voor de bouwvak binnen planning uitgevoerd. Omdat het nog niet duidelijk is wanneer er gestart wordt met de uitbreiding is gekozen om het sloopgebied op maaiveld niveau met gras in te zaaien en zo veilig mogelijk voor de omwonenden op te leveren.

Stevens Van Dijck was verantwoordelijk voor het management, directievoering en toezicht tijdens de sloopwerkzaamheden.

 

Sectoren

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op