Bel direct: 088 - 0024300
  • Home
  • Actueel
  • Project Basisrenovatie+ Provinciehuis Groningen

Project Basisrenovatie+ Provinciehuis Groningen

2012-01-02
    René van Kooi - Partner | Senior projectmanager

De provincie Groningen is gehuisvest in twee gebouwen; het bestuurscentrum in het monumentale gebouw aan het Martinikerkhof en het beleidscentrum aan de St. Jansstraat. De huisvesting aan de St Jansstraat omvat ca. 20.000 m², waar ongeveer 700 mensen werken. Dat gebouw voldoet echter niet meer aan de in deze tijd te stellen eisen. In de afgelopen jaren is men bezig geweest met voorbereidingen  voor de renovatie en herinrichting van het kantoor, dat grotendeels gebouwd is in 1995, maar ook een ouder deel uit 1963 omvat.

Zeker in deze tijd van bezuinigingen spelen kostenoverwegingen een belangrijke rol en daarom is er besloten de renovatie te beperken tot basis ingrepen. Deze houden in dat er maatregelen getroffen worden die gericht zijn op de verbetering van het binnenklimaat, duurzaamheid en energiebesparing. Op de kantoorverdiepingen wordt grotendeels vastgehouden aan de bestaande opzet met cellenkantoren maar er worden ook "toekomstgerichte werkplekken" gerealiseerd. De werkplekken worden vernieuwd, deels door nieuw meubilair aan te schaffen en deels door het bestaande meubilair aan te passen. Tevens wordt een nieuw multifunctioneel vergadercentrum en een multifunctioneel restaurant  gerealiseerd op de begane grond, het zogenaamde Plaza, waar je kunt vergaderen, werken, bezoekers kunt ontvangen of elkaar informeel kunt ontmoeten. Ook wordt de toegangscontrole verbeterd  in combinatie met een professionele ontvangstruimte voor bezoekers. Van belang is verder dat, mede uit het oogpunt van kostenbesparing, het gebouw tijdens de renovatiewerkzaamheden gewoon in gebruik zal blijven. Dit betekent dat er veel aandacht gegeven wordt aan beperking van de overlast. Niet alleen geluidsoverlast maar bijvoorbeeld ook het beperken van het aantal interne verhuisbewegingen. Dit vergt uitgekiende schuifplannen, een doordachte uitvoeringsfasering en een slimme manier om bepaalde installaties te vervangen zonder dat bijvoorbeeld verwarming of koeling tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn het voorlopig en definitief ontwerp  van het project met succes afgerond en vastgesteld door het bestuur. De plannen passen (uiteraard) binnen de gestelde kaders ten aanzien van programma, financiën en kwaliteit. Er is zelfs extra functionaliteit in het plan ingebracht zonder dat het budget daardoor hoger is geworden. Het project wordt in meerdere percelen aanbesteed conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de procedures voor de  eerste percelen zijn onlangs gestart. De aanbesteding wordt door Stevens Van Dijck in samenwerking met de afdeling inkoop van de Provincie Groningen gecoördineerd.

Stevens Van Dijck is de projectmanager van dit project en zal ook de directievoering verzorgen. Daarnaast zijn betrokken Beltman Architecten (bouwkundige advisering) in combinatie met Van der Valk - Woudstra Architecten (interieur en inrichting). WHR is de adviseur installaties en bouwfysica. 

Sectoren

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op