Bel direct: 088 - 0024300
  • Home
  • Actueel
  • Multifunctionele Accommodatie en Gemeentelijke herindelingen

Multifunctionele accommodatie en gemeentelijke herindelingen

2011-11-17
Thema's :

Multifunctionele Accommodatie

Binnen gemeenten die op strategisch niveau nadenken over het vormen van een multifunctionele accommodatie is dikwijls sprake van aanwezigheid van meerdere verouderde panden die niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen. De panden zijn zodanig gedateerd, dat voor gemeenten het risico bestaat dat zij binnen afzienbare tijd onontkoombaar staan voor investeringen in de functionele instandhouding, aangezien de reeds ingezette 'functionele' en 'technische' veroudering zich verder zal doorzetten. Daarnaast leidt efficiënt deelgebruik van ruimten tot kostenreductie en stimuleert en faciliteert een MFA nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Gemeentelijke herindelingen

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met fusies met andere gemeenten om de bestuurskracht te kunnen vergroten. De wens om een ambtelijke organisatie te vormen ten behoeve van vergaande bestuurlijke samenwerking kan de huisvestingsbehoefte beïnvloeden. Een logische vraag die volgt op fuserende gemeenten is vanuit welke deelnemende gemeente(n) de burger  fysiek wordt bediend, oftewel waar moet worden gehuisvest en hoe? Een analyse van het vastgoed in de breedste zin des woords is hierbij onontbeerlijk. Daarbij kan de werkomgeving kan een katalysator / een tool zijn om samenwerking  en revitalisatieprocessen (veranderingen) in de organisatie te ondersteunen en ambities te stimuleren.

Sectoren

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op