Bel direct: 088 - 0024300

Jelgerhuis Leeuwarden

2013-11-05
Thema's : Flexibel bouwen
    Stefano Delea - Partner | Senior projectmanager

De GGZ Friesland loopt voorop in haar werkwijze voortkomend uit een terugtrekkende overheid. De dienstverlening verandert naar ambulante zorg. Ten gevolge hiervan vindt een reductie van bedden plaats en zal er meer hulp aan huis worden gefaciliteerd. Vanzelfsprekend heeft deze beweging invloed op het vastgoed van GGZ Friesland. Locaties kunnen met minder ruimte af en door centralisatie kunnen panden worden afgestoten. Het Jelgerhuis in Leeuwarden (7.200 m² bvo) wordt aangepast aan de gewijzigde dienstverlening. Dit heeft geleid tot een volgende projectopgave:

  • Voormalige bedkamers transformeren in kamers met een kantoorfunctie voor ambulante zorg en dagbehandeling;
  • Een open verpleegafdeling transformeren naar een gesloten afdeling;
  • Een uitbreiding van en aanpassing aan een bestaande besloten afdeling tot een verpleegunit voor intensieve zorg;
  • Functionele en technische aanpassingen van het gebouw als gevolg van deze omzettingen, o.m. aan terreinomheining, alarmering- en brandveiligheidsvoorzieningen.

Stevens Van Dijck heeft hiervoor het schetsontwerp uitgewerkt tot technische tekeningen en de prestatie eisen omschreven waarop een aanbesteding heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de uitvoering gefaseerd plaatsgevonden waarbij het Jelgerhuis onverminderd in bedrijf bleef. Dit maakte een strakke planning en gedegen werkvoorbereiding noodzakelijk. Tevens gaf het extra druk op het veilig werken in een dergelijke gevoelige omgeving. De aannemers Friso en Strukton en diverse onderaannemers hebben de verbouwingen op bekwame wijze uitgevoerd.

Naast het afronden van het ontwerp is Stevens Van Dijck ook verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, het afstemmen van de plannen met alle stakeholders en de directievoering en toezicht.

Sectoren

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op