Bel direct: 088 - 0024300
  • Home
  • Actueel
  • Hoe verenig je huisvestingswensen en budget?

Hoe verenig je huisvestingswensen en budget?

2019-03-19
    Hillebrand Hartholt - Projectmanager

Stevens Van Dijck is vanaf het voorlopig ontwerp betrokken bij de bouw van het nieuwe kantoor voor Alfa Accountants en Adviseurs. Een project dat groots is in zijn duurzaamheidsambitie. In Alfa hebben we een ambitieuze opdrachtgever die zijn verantwoordelijkheid kent en neemt, zowel als het gaat om het realiseren van optimale werkplekken voor medewerkers als om het reduceren van de ‘footprint’. Met de BREEAM-norm Outstanding realiseren we het meest duurzame kantoorpand van Leeuwarden. Wij zijn ‘grutsk’ dat we aan een dergelijk voorbeeldproject mogen werken. We kunnen stellen dat bouwen een feestje is! Het geheim? 

Bouwkostenmanagement
Dat begint al bij de basis: het huisvestingsdoel van Alfa in relatie tot het beschikbare budget. Van de bekende GOTIK-aspecten is geld wezenlijk kaderstellend. Het is evident dat het beheersen van de bouwkosten een van de belangrijkste kritische succesfactoren is. Dat is uitdagend, enerzijds door de complexiteit van het project, anderzijds door de sterk stijgende bouwkosten. Risicobeheersing en budgetbewaking gaan in onze visie hand in hand.

KISS
De snel stijgende bouwprijzen vormden voor ons de aanleiding om een creatieve aanbestedingsstrategie te ontwikkelen en strak te sturen op het definitief ontwerp. We hebben daarbij het KISS-principe gehanteerd (keep it simple and smart) en consequent gestuurd op bouwkosten. Geen sinecure, juist omdat hoge duurzaamheidsambities leiden tot innovatieve oplossingen met name op het gebied van installaties. We hebben een kritische houding aangenomen richting Alfa over de haalbaarheid in relatie tot het budget vanwege de snel wijzigende marktomstandigheden. In goed overleg met het ontwerpteam Borren Staalenhoef Architecten en Sijperda-Hardy hebben we het definitief ontwerp aangepast en afgerond. En dan... Hoe bereik je een aannemer die het werk binnen het budget wil en kan realiseren? Om invloed op het ontwerp te houden hebben we gekozen voor een aanbesteding op basis van bestek en tekeningen, die ook voor de aannemer voldoende aantrekkelijk was om in te participeren. Immers, in de huidige markt ligt ‘cherry picking’ voor de hand.

De kers
Onze ‘cherry’ was het vrijgeven van de planning, zowel qua start bouw als qua doorlooptijd. Zodoende konden de aannemers een optimale aansluiting vinden bij hun eigen werkplanning en uitvoeringsproces, wat uiteindelijk resulteert in een soepelere uitvoering. De kers is verder opgepoetst door incentives op voorgestelde optimalisaties. Bij elkaar zou dit leiden tot een lagere aanneemsom binnen de geformuleerde kwaliteitskaders. Juist dit maakte het mogelijk om de specifieke uitvoeringexpertise van de betreffende aannemers in te brengen. In samenspraak met Alfa hebben we een robuuste vergoeding in het vooruitzicht gesteld als motivatie tot het doen van optimalisaties. We hebben de tijd en ruimte genomen om de optimalisaties te verwerken met het ontwerpteam. Dat gaf ook de geselecteerde aannemer Jorritsma Bouw ruimte om een diepgaande validatie te doen naar omissies/incongruenties in het bestek. Resterende risico’s zijn daarmee tijdig geïdentificeerd. Met elkaar hebben we waar mogelijk budgetneutrale oplossingen gevonden. 

Bouwen is een feestje
Samenwerking is wat ons betreft de sleutel tot succes. Met Alfa hebben we uitdrukkelijk gekeken naar het team dat door de aannemer is voorgesteld. Het ging ons om het herkennen van de gemeenschappelijke doelen, vertrouwen geven en persoonlijk contact. Ook na de aanbestedingsfase zetten we samen met Alfa in op samenwerking en het enthousiasmeren van het team. We hebben uitgebreid de eerste paal gevierd en binnenkort staan we stil bij het behalen van het hoogste punt. De bouw van het nieuwe kantoor van Alfa in Leeuwarden is nu zo goed als halverwege en de samenwerking met Jorritsma Bouw en ITBB is uitstekend. We delen een passie: betere gebouwen maken. Het geheim om van bouwen een feestje te maken heeft drie pijlers: strak op het proces, creatief in de oplossingen en samenwerken met ambitie!

Collega Hillebrand Hartholt aan het woord.

Sectoren

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op