Bel direct: 088 - 0024300

HNW Business Case – de hype voorbij!

2013-04-19
    Roel Smit - Directeur | Partner | Senior projectmanager

Kijk op www.hnwbusinesscase.nl

De hype is voorbij, de ‘early adaptors’ hebben laten zien en aangetoond dat invoering hen geen windeieren gelegd heeft. Hun organisatie is in een positieve flow gekomen: commerciëler, productiever, zelfstandiger, waarbij de medewerkers meer tevreden zijn, het imago van de organisatie is verbeterd waardoor men als werkgever aantrekkelijker is. En niet onbelangrijk de exploitatielasten zijn aanzienlijk verlaagd.

Veel organisaties worden uitgedaagd door de veelheid aan publicaties en door vragen van medewerkers om kennis te nemen van Het Nieuwe Werken en te onderzoeken of dat past bij hun organisatie.

In deze tijd van recessie wordt nog meer dan anders gekeken waar men geld aan uitgeeft. Wanneer bestuurders dan vernemen dat door invoering van Het Nieuwe Werken wel 25% tot 50% op huisvestingslasten kan worden bespaard wordt ook hun aandacht hierdoor getrokken. Hierdoor blijkt 80% van de bedrijven #HNW interesse te hebben in invoering van een vorm van #HNW. Belangrijk struikelblok hierbij is nog de overtuiging en het geloof in de uiteindelijke resultaten. Nu is dat ook erg lastig. Het zijn twee verschillende grootheden: de ene gaat over managementstijl, cultuur en gedrag en de ander over de harde bedrijfskundige cijfers.

Belangrijk is te beseffen dat het een niet gaat zonder het ander. #HNW is iets anders dan werkplekken delen, m² besparen en thuiswerken toestaan. Het gaat om vertrouwen (schenken, geven en ontvangen), om verleggen van verantwoordelijkheden, om autonomie, zelfsturing, betrokkenheid. En over faciliteren van werkprocessen en medewerkers.

De ‘early adaptors’ van #HNW hebben geloof in deze uitgangspunten en passen hun huisvesting en faciliteiten hier op aan zonder ingewikkelde financiële haalbaarheidsstudies. De ‘followers’ moeten op meerdere fronten worden overtuigd. Medewerkerstevredenheid onderzoeken helpen daarbij, evenals enquêtes en interviews. Aan de andere kant moet de Business Case sluitend zijn. Investeringen en opbrengsten moeten in evenwicht zijn, sterker nog bijvoorkeur moeten de exploitatielasten lager worden.

Slecht kwantificeerbaar zijn stijging van de productie, terugdringen van ziekteverzuim, verlagen van verloop van personeel etc. Wel kwantificeerbaar zijn de huisvestingslasten. Stevens Van Dijck biedt u een inzicht in de financiële consequenties van het aanpassen van uw huisvesting naar een huisvesting met een kantoorconcept dat uitgaat van activiteitgerelateerde werkplekken waarbij medewerkers de werkplek kiezen die past bij hun werkzaamheden. Door werkplekken te delen zijn minder werkplekken noodzakelijk en dus ook minder vloeroppervlak. De reductie van vloeroppervlak levert de financiële dekking om mutaties in uw huisvesting te kunnen doorvoeren.

Ruim 60% procent van de organisaties die zich oriënteren op #HNW moet overtuigd worden door een Business Case. U bent dus niet de enige en wij helpen u daar graag bij. Kijk op www.hnwbusinesscase.nl om uw eigen #HNW Business Case te maken.

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op