Bel direct: 088 - 0024300

Een gemeentehuis is en blijft een bijzonder gebouw!

2011-11-17
Thema's :

Tendensen 

Het gebouw moet meer zijn dan een dak boven het hoofd, het moet een plek worden om de juiste ondersteuning te vinden voor de uit te voeren werkzaamheden, een plek om  trots op te zijn en niet in de laatste plaats: je als burger ook  thuis te voelen.

Het Nieuwe Werken

Het aantal gemeenten dat zich verdiept in nieuwe manieren van werken stijgt nog altijd. Zo is vorig jaar in de Cao gemeenten onder andere een afspraak opgenomen over thuiswerken. Er is afgesproken dat elke gemeente lokaal een thuiswerkregeling opstelt. Dit is uiteraard maar een klein onderdeel dat past binnen het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken. 

Het nieuwe werken biedt veel voordelen voor werkgevers en werknemers. Het bevordert voor werkgevers de klanttevredenheid, leidt het tot minder ziekteverzuim en kan het kosten besparen. Werknemers krijgen een betere afstemming tussen werk en privé, meer zeggenschap over de inrichting van werk en krijgen de mogelijkheid files te vermijden. Kortom, steeds meer wordt de vraag gesteld hoe helpen nieuwe manieren van werken om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering te hebben. Het loont zich om een overzicht op te stellen van kosten en baten van Het Nieuwe Werken.

  Duurzaamheid

Gemeenten hebben een grote voorbeeldrol op het gebied van duurzaamheid. Dit beperkt zich niet alleen tot het inkopen of opwekken van duurzame energie. Ook duurzaam bouwen, renoveren en inrichten van uw huisvesting zijn belangrijke voorbeeldfuncties. Efficiënt gebruik van vierkante meters staat gelijk aan duurzaamheid. Minder schoonmaak, minder energie verbruik en minder gebruik van middelen zijn hier enkele voorbeelden van. Hiernaast kan de situering van de huisvesting bijdragen aan minder en duurzamer reizen. Gemeentehuizen zijn bij voorkeur gelegen nabij een hoogwaardig OV netwerk voor goede bereikbaarheid voor zowel ambtenaren als burgers.

Kostenbesparing in combinatie met een toenemende dienstverlening en medewerkertevredenheid is te realiseren door flexibel en efficiënt om te gaan met de huisvesting. Door te kiezen voor een inrichtingsgraad op basis van een gemeten bezetting van werkplekken, wordt de omgeving efficiënt ingezet en ontstaat flexibiliteit. De ruimtebesparing biedt kansen variërend van besparingen in mogelijke huur, efficiënter inzetten van middelen, ruimte voor samenwerkingspartners binnen ‘het antwoordprogramma’ of het oplossen van ruimtetekort. Ook zal uw gemeente in de toekomst wellicht werkplekken bieden aan collega ambtenaren van buiten de gemeente (het zogenoemde ‘Seats to share’. Een flexibele huisvesting is hierbij van belang. Collega ambtenaren werken in uw gemeentehuis, terwijl medewerkers van uw gemeente elders in het land kunnen werken. Dit bespaart kostbare reistijd.

Het terugdringen van het aantal werkplekken, vierkante meters en kilometers heeft grote gevolgen voor de ‘foot-print’ van uw organisatie.  Efficiënter huisvesten is een duurzaamheidmaatregel die hoog effect sorteert.

Sectoren

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op