Bel direct: 088 - 0024300

Elke vierkante meter telt

2020-03-03
Thema's :
    Dieter Beijersbergen - Adviseur

Bij vloeroppervlaktemetingen kunnen kleine verschillen grote gevolgen hebben. Elke vierkante meter vertegenwoordigt immers waarde. De Vereniging De Vierkante Meter (VM2) zet zich in voor kwaliteitsverbetering van vloeroppervlaktemetingen in Nederland. Wat een goed initiatief! Stevens Van Dijck is één van de mede-oprichters van de vereniging. Dieter heeft op dit moment zitting in het bestuur als secretaris. Reden om weer eens op te halen waar het ook alweer over ging - Dieter, hoe zat het ook alweer?

Hoe is de vereniging tot stand gekomen?

De VM2 is in 2003 opgericht door Jochem Frehe en Bram Priem (Stevens Van Dijck) en Wouter ter Hart (Royal Haskoning). Vanuit de markt ontstond er behoefte om antwoorden te kunnen geven op vragen en onduidelijkheden in de NEN 2580.

Wat doet de vereniging?

Het doel van de VM2 is de kwaliteit van NEN 2580 metingen naar een hoger niveau te tillen. De leden kunnen elkaar onderling raadplegen over onduidelijke situaties die we in het werk tegenkomen, bijvoorbeeld bij grensgevallen. Wij komen 4 keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen in het vakgebied te bespreken. In het kader van betrokkenheid is ten minste één afgevaardigde van ieder lid daarbij aanwezig.

De VM2 heeft zitting in de normcommissie bij het Normalisatie instituut NEN, met andere partijen zoals de NVM en de IVBN. Dit betekent dat wij als vereniging inspraak hebben wanneer er behoefte is aan wijzigingen in de norm en meepraten bij Europese ontwikkelingen.

Verder worden door de VM2 zogenaamde ‘grijze gebieden’ vastgelegd. Dit houdt in dat lacunes in de NEN 2580 door de vereniging worden besproken en dat wordt afgesproken hoe hiermee moet worden omgegaan. Zodoende streven wij als leden naar een eenduidige en transparante wijze van meten.

Vertel eens iets over de leden?

De VM2 telt bijna 20 leden. De laatste tijd is er weer wat meer interesse in het lidmaatschap. Recente ontwikkelingen in de woningmarkt laten zien dat vooral professionele ontwikkelaars, van bijvoorbeeld grootschalige appartementengebouwen, behoefte hebben aan betrouwbare metrages. Leden van de VM2 zijn allen gecertificeerd bij SKG-IKOB en worden periodiek ge-audit. Daarmee laten we zien dat de NEN 2580 meting een belangrijke zaak is, en niet iets ‘wat we er bij doen’!

Logo _devierkantemeter

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op